Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:05:46Z
dc.date.available2013-03-12T11:05:46Z
dc.date.issued2010en_US
dc.date.submitted2010-04-30en_US
dc.identifier.citationSvanevik, Martine Helene. En verden i vårt bilde?. Masteroppgave, University of Oslo, 2010en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/23010
dc.description.abstractTemaet for denne oppgaven er studiet av hvordan denne forestillingen vant frem i norsk bistandsdebatt. Jeg vil undersøke når forestillingen om de særlige fortrinnene til private organisasjoners bistandsengasjement begynte å dominere i norsk bistandsdebatt, og drøfte årsaker til at det ble ønskelig å fremstille organisasjonene som særlig gode på å drive bistand. Gjennom dette vil oppgaven også bidra til å forklare endringer i norsk bistandspolitikk. I kapittel to beskriver jeg utviklingen og utvidelsen av samarbeidet mellom staten og de private organisasjonene i bistandsarbeidet. I kapittel tre går jeg nærmere inn på organisasjonenes forhold til de ulike delene av statsapparatet. Kapittel fire handler om forestillingen og de private organisasjonenes særlige fortrinn slik de ble formulert av politikere på Stortinget og i byråkratiet. Ved å bruke Laclau og Mouffes diskursanalyse vil jeg drøfte hvordan forestillingen om private organisasjoners særlige fortrinn bidro til å gjøre organisasjonene attraktive når de overordnede utviklingsstrategier ble endre mot slutten av 1970-tallet. Kapittel fem tar for seg det økende administrative presset i Norad. Ved å se på både hvordan administrasjonskostnadene i Norad økte og hva som ble regnet som mulige løsninger på problemet med manglende kapasitet i Direktoratet, vil jeg vurdere i hvilken grad utviklingen av overføringene til private organisasjoner kan sies å ha vært et resultat av manglende administrativ kapasitet i Norad. I kapittel seks beskriver jeg hvordan informasjonsvirksomheten og pressedekningen av utviklingshjelp var med på å befeste forestillingen om private organisasjoner som gode til å drive bistand. I kapittel syv går jeg først igjennom oppgavens mest sentrale funn, før jeg plasserer oppgaven i forhold til annen forskning gjort på feltet og vender blikket mot ny forskning som kan ta utgangspunkt i mitt arbeid.nor
dc.description.abstractThis thesis studies how the perception of private organizations as having unique advantages in aid work grew in Norwegian aid discourse. I will investigate when the conception that private organizations have these unique advantages began dominating Norwegian public debate, and discuss reasons why it would be advantageous to promote organizations as ideally suited to run aid programs. In chapter two, I'll describe the development of the collaboration of state and the private organizations in aid work. In chapter three I'll focus on the organizations relationship to the different part of the Norwegian state. In chapter four I study the perception of private organizations as having unique advantages in aid work. By using Laclau and Mouffe's theory of discourse analysis, I argue that there were two public discourses of aid in Norwegian public debate in the 1970s, and that this helped making the organizations attractive when the development aid strategies were changed towards the end of the 1970s. Chapter five discusses the increasing administrative pressure in Norad. By investigating the rise in administrative costs, I assess the possibility that private organizations worked as administrative relief for the Directorate. In chapter six, I describe how the public information about and the press' conception of Norwegian foreign aid helped private organizations solidify their position in aid work. In chapter seven, I first go through the most central findings of the thesis, before I turn to the future and consider possible uses for this thesis.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleEn verden i vårt bilde? : hvordan forestillingen om private organisasjoners særlige fortrinn i norsk bistandsarbeid vokste fremen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-10-20en_US
dc.creator.authorSvanevik, Martine Heleneen_US
dc.subject.nsiVDP::000en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Svanevik, Martine Helene&rft.title=En verden i vårt bilde?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2010&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24974en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo102034en_US
dc.contributor.supervisorHelge Ø. Pharo og Hanne Hagtvedt Viken_US
dc.identifier.bibsys102299277en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/23010/1/Masteroppgavexixhistoriexvxrx2010xMartinexSvanevik.docx-xNeoOfficexWriter.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata