Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:00:54Z
dc.date.available2014-12-17T23:30:39Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-19en_US
dc.identifier.citationBremnes, Tone-Lise. Seksuelle overgrep fra kvinner. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22585
dc.description.abstractFor de fleste av oss er seksuelle overgrep forbundet med menn. I den grad vi hører om kvinner som begår seksuelle overgrep mot barn, kan vi få inntrykk av at det er under tvang fra en mann eller at kvinnene er psykisk syke. Men seksuelle overgrep fra kvinner utføres også av tilsynelatende "normale" kvinner. Hvorfor snakker vi så sjelden om det? Det utfordrer vårt verdensbilde å tenke at kvinner og mødre utnytter barn seksuelt for å oppnå seksuell tilfredsstillelse eller av andre årsaker. Vi har også vanskelig for å se gutter og menn som ofre. Hva kommer det av at det er så vanskelig å se vekk fra stereotypene når det gjelder seksuelle overgrep? Feministiske teoretikere har utfordret myten om at det private skal være privat ved å gjøre seksualisert vold utøvd av menn til et offentlig anliggende.Samtidig har ønsket om å fastholde myten om at kvinner ikke er like aggressive som menn gjort at de seksuelle overgrepene som mødre og kvinner utøver mot barn er et ikke-tema som forblir et privat anliggende. Denne oppgaven er basert på intervjuer med tolv informanter som alle hadde opplevd seksuelle overgrep fra en eller flere kvinner i barndommen. Jeg har først og fremst gitt stemme til en gruppe mennesker som sjelden høres. Seksuelle overgrep fra kvinner er belagt med stort tabu, og det er ennå langt igjen før de som har vært utsatt for overgrep fra kvinner kan komme til orde på samme måte som de som har vært utsatt for overgrep fra menn. Målet med oppgaven har vært å finne ut hvordan overgripers kjønn har påvirket opplevelsen av overgrepene. Som støtte for denne problemstillingen bruker jeg de normative forventningene til kjønn og den franske sosiologen Pierre Bourideus begrep "symbolsk vold". Skammen over å ha vært utstatt for overgrep fra en kvinne har vært stor. De som har opplevd overgrep fra begge kjønn mener at overgrepene fra kvinner var verst. En grunn til dette kan være det enorme normbruddet misbruket representerer. Men det er mulig at det skammelige ved overgrep fra kvinner også har å gjøre med synet på kvinnelig seksualitet. Felles for alle informatnene var at de ikke vokste opp ien støttende og kjærlig familie. En vanskelig oppvekst har sammen med overgrepene preget informantenes liv på mange måter. Det er ingen ting som tyder på at seksuelle voergrep fra kvinner er mindre skadelig enn overgrep fra menn og det er derfor viktig at vi tør at tak i et tema som kan forventes å rokke ved myter knyttet til både kjønnsroller og omsorgsrollen.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleSeksuelle overgrep fra kvinneren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-04-09en_US
dc.creator.authorBremnes, Tone-Liseen_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bremnes, Tone-Lise&rft.title=Seksuelle overgrep fra kvinner&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-23759en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo97026en_US
dc.contributor.supervisorKjersti Ericssonen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22585/1/97026.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata