Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:00:53Z
dc.date.available2013-03-12T11:00:53Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-08-15en_US
dc.identifier.citationMelby, Sonja. Et kjønnsperspektiv på fengselsbetjenters sikkerhet. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22543
dc.description.abstractTittel på oppgave: «Et kjønnsperspektiv på fengselsbetjenters sikkerhet» Student: Sonja Melby Veileder: Liv Finstad Institutt: kriminologi og rettssosiologi År: 2007 SAMMENDRAG Denne studien tar for seg fengselsbetjenters opplevelse av egen sikkerhet på jobben, i tillegg til at den legger vekt på betydningen av kjønn, med fokus på kvinnelige betjenter i forhold til fengsler med mannlige innsatte. For å få et innblikk i dette, bygger oppgaven på kvalitative intervjuer med andre års aspiranter ved Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. I oppgaven forsøker jeg å formidle deres oppfatninger og tanker om sikkerheten for seg selv, samt synspunkter vedrørende kvinnelige og mannlige betjenter. I tillegg til eget intervjumateriale trekker jeg inn tidligere forskning og undersøkelser, for ytterligere å belyse problemstillingen i avhandlingen. Hovedresultatene av undersøkelsen viser at samtlige av mine informanter føler seg trygge i jobbsammenheng, til tross for at de ser et forbedringspotensial ved flere aspekter angående sikkerheten, for eksempel i forhold til å kunne øke bemanningen. Denne trygghetsfølelsen ser jeg imidlertid i sammenheng med at det stort sett går fredelig for seg i fengslene, og at det derfor er sjelden ansatte kommer ut for situasjoner hvor egen og andres sikkerhet står i fare. Når det gjelder betydningen av kjønn, har det gjennom ulike studier vært bekreftet at kvinnelige betjenter i mannsfengsler har hatt problemer med å bli godtatt av mannlige kolleger, blant annet på grunn av frykten for at kvinnelige betjenter ikke vil være i stand til å beskytte seg selv eller andre i voldelige situasjoner. Mine informanter var imidlertid positive til kvinnelige betjenter, men både de mannlige så vel som de kvinnelige aspirantene, innrømmet å ha betenkeligheter dersom kvinneandelen blir større enn 50 %. I den sammenheng erkjente flere av informantene at følelsen av trygghet ville minke.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEt kjønnsperspektiv på fengselsbetjenters sikkerheten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-10-10en_US
dc.creator.authorMelby, Sonjaen_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Melby, Sonja&rft.title=Et kjønnsperspektiv på fengselsbetjenters sikkerhet&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-17734en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo64368en_US
dc.contributor.supervisorLiv Finstaden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22543/1/Masteroppgavex-xSonjaxMelby.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata