Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:00:16Z
dc.date.available2013-03-12T11:00:16Z
dc.date.issued2007en_US
dc.date.submitted2007-03-19en_US
dc.identifier.citationSandvik, Inger-Helen Arnet. Yesu anaweza - er alt mulig for Gud?. Masteroppgave, University of Oslo, 2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22537
dc.description.abstractDenne oppgaven er en studie av rehabiliteringssenteret KTC FPFK Kipsongo Training Centre, a centre for street children and destitute women i byen Kitale i Kenya. Oppgaven er basert på deltagende observasjon fra et feltarbeid over en peri­ode på 10 måneder. Hovedfokuset i oppgaven er hvordan de ansatte jobber med end­rings­­­arbeidet av de tidligere gateguttene. Jeg har derfor beskrevet hvilke kriterier de ansatte legger til grunn for suksess både den tiden guttene er på KTC og i oppfø­l­g­ings­fasen etter at guttene hadde flyttet ut fra senteret. De aller fleste ansatte viser et veldig engasjement i jobben og en evigvarende tro på at forandring alltid er mulig. De tror ikke det finnes umulige tilfeller, og at når Gud få komme inn i livene til guttene, som de sier, blir allting forandret. Men end­rings­­arbeidet på KTC bygger ikke bare på den kristne tro, men og på at guttene skal få en utdanning, endring i verdier og livsstil, omsorg og trygghet, ansvar og disi­pli­­n. Selv om guttene forteller at de setter stor pris på å få komme til Kipsongo, er den første tiden likevel preget av mange utfordringer for guttene. Det er vanskelig å slutte med rusmidler, og mange opplever det og vanskelig å skulle forholde seg til regler og autoriteter på senteret. Flere av guttene velger dermed å rømme. Det kommer i opp­gaven frem ni mulige årsaker til at guttene velger å rømme. Det er stor varia­sjon blant de ansatte når det skal avgjøres hvem av guttene som skal gis en mulig­het for tilbakeføring til senteret igjen etter en rømming, og denne muligheten blant de ansatte til forskjellsbehandling, samt en skjev rekruttering, gjør at man kan påstå at senteret sitter igjen med en gruppe tidligere gategutter som er svært moti­verte og ressurssterk og har gode muligheter for å lykkes i rehabiliterings­prosessen. Trosfellesskapet på senteret er en sentral del av endringsarbeidet, og også en av de tingene guttene i ettertid peker på som betydde mye for dem den tiden de var på senteret. En kristen omvendelse er med og bygger guttenes nye identitet gjennom blant annet nye verdier, forventninger og en ny tilhørighet. Det at guttene skal få en ny identitet er noe som ligger sentralt i endringsprosessen. I den norske kriminalomsorgen kan den innsatte selv påvirke sine egne sonings­forhold ved at moti­va­sjon, vilje til endring og avstand til rusmidler er med og gir den innsatte privi­le­gier og lettere sonings­forhold. Oppgaven min viser og hvordan de ansatte ved sen­teret langt på vei ubevisst - for­skjells­behand­ler guttene avhengig av guttenes vilje til endring og forhold til den kristne tro. De ansatte disponerer en del belønninger som de deler ut til de guttene som i deres øyne blir modne kristne . Jeg viser gjennom oppgaven hvordan disse belønningene kan være en viktig motivasjon for guttene for å bli kristne. Noen av guttene opplever også et press fra de ansatte til å bli kristen. Dette kan på en side være en årsak til guttenes omvendelse, men og en årsak til at flere av guttene rømmer fra senteret.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleYesu anaweza - er alt mulig for Gud? : En studie av rehabiitering av gatebarn ved Kipsongo Training Centre i Kitale, Kenyaen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-10-10en_US
dc.creator.authorSandvik, Inger-Helen Arneten_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Sandvik, Inger-Helen Arnet&rft.title=Yesu anaweza - er alt mulig for Gud?&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2007&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-18152en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo54990en_US
dc.contributor.supervisorHelene Oppen Gundhusen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata