Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:00:33Z
dc.date.available2013-03-12T11:00:33Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11-14en_US
dc.identifier.citationSantelmann, Kaja. Hva er vold? «When I throw stones, it’s a peaceful thing». Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22488
dc.description.abstractDenne avhandlingen handler om begrepet vold. Ikke nødvendigvis hva som fører til vold eller hvorfor vold utøves, men først og fremst om ulike forståelser av vold, hvordan disse forståelsene dannes og hva disse forståelsene videre har for konsekvenser. Som utgangspunkt har jeg tatt for meg tre palestinske landsbyer på okkuperte Vestbredden. Hver uke demonstrerer palestinerne sammen med utenlandske og israelske aktivister. Avhandlingen tar for seg ulike perspektiver på palestinernes steinkasting for å kunne si noe om begrepet vold, med hovedvekt på palestinernes perspektiv. Israelske soldater definerer steinkastingen som vold, palestinerne definerer det som motstand mens utlendingene har problemer med å akseptere steinkastingen som en ikkevoldelig motstandsform. Hva er det som gjør at ulike aktører kan oppleve å definere samme fenomen så ulikt? For å svare på dette har jeg sett nærmere på hvilke kontekster de ulike voldsforståelsene springer ut fra. Utlendingene og israelerne kommer fra stater med relativt velfungerende rettssystemer, hvor volden er noe som reguleres av rettsstaten. Palestinerne på Vestbredden har aldri levd i en rettsstat, deres kontekst er okkupasjonen som i seg selv er en voldelig tilstand. Hvordan man definerer et fenomen legger føringer for hvordan man handler. Hva har det å si om man kaller noe for vold eller motstand? Jeg tar i bruk ulike maktteorier for å belyse hvordan makt og motstand kan forstås i den konteksten som landsbyene befinner seg i. Hvordan man definerer noe handler om makt, og hvordan man definerer vold er politisk. Til sist ser jeg på om voldsbegrepet påvirker palestinernes motstand, og i så fall hvordan.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleHva er vold? «When I throw stones, it’s a peaceful thing» : En studie av voldsdiskurser på okkuperte Vestbreddenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-05-29en_US
dc.creator.authorSantelmann, Kajaen_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Santelmann, Kaja&rft.title=Hva er vold? «When I throw stones, it’s a peaceful thing»&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-31067en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo142195en_US
dc.contributor.supervisorKatja Franko Aasen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22488/2/Masteravhandling2011.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata