Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:00:24Z
dc.date.available2013-03-12T11:00:24Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-11-04en_US
dc.identifier.citationGranum, Charlotte Ruud. "Bakom de lukkede dørene". Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22481
dc.description.abstractSAMMENDRAG Tittel: ”Bakom de lukkede dørene”. En kvalitativ studie av fem menn som har erfaring med salg av sex Navn: Charlotte Ruud Granum Veileder: Kjersti Ericsson Levert ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, høst 2011 Avhandlingens tema er mannlig sexsalg i et kjønnsperspektiv, og jeg har intervjuet fem menn som har erfaring med salg av sex. Problemstilingen jeg har forsøkt å besvare er: Hvordan oppleves det å være mann som selger sex, og hvordan kommer kulturelle forestillinger om kjønn til uttrykk i mannlig sexsalg? Jeg har med denne problemstillingen blant annet ønsket å se nærmere på hva som skjer når menn bryter med kjønnete forventinger og trer inn i et område som er kulturelt kodet som kvinnelig. Hvilke diskurser mennene benytter seg av når de snakker om prostitusjonen og på hvilke måter det å selge sex påvirker opplevelsen av mannlighet, har derfor vært viktige forskningsspørsmål. Jeg har videre tatt utgangspunkt i to kjønnsteoretiske retninger, nemlig den poststrukturalistiske og den fenomenologiske, da med hovedvekt på Torill Mois begrep om kroppen som en situasjon. Selv om disse retningene ofte settes opp mot hverandre, argumenterer jeg for at det likevel kan være fruktbart å benytte seg av dem begge og at man på denne måten kan gripe mer av kjønnets komplekse virkelighet. Selve analysen er delt inn tre deler. I første del drøfter jeg informantenes opplevelser av usynliggjøring og hvordan dette igjen kan sies å henge sammen med at menns sårbarhet blir ”splittet vekk” på et strukturelt plan. Deretter tar jeg i andre del av avhandlingen for meg de mangetydige måtene informantene snakker om sexsalgene på, og her ser jeg blant annet nærmere hvordan kulturelle forestilinger om mannlighet kommer til uttrykk i deres fortellinger. I tredje og siste del benytter jeg meg så av Torill Mois begrep om kroppen som en situasjon, og jeg drøfter blant annet hvordan dette begrepet kan kaste lys over informantenes opplevelser og kanskje også gi oss en annen type kunnskap enn en rendyrket diskursorientert tilnærming.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Bakom de lukkede dørene" : En kvalitativ studie av fem menn som har erfaring med salg av sexen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2012-01-02en_US
dc.creator.authorGranum, Charlotte Ruuden_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Granum, Charlotte Ruud&rft.title="Bakom de lukkede dørene"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-30075en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo139835en_US
dc.contributor.supervisorKjersti Ericssonen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22481/3/Masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata