Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:00:10Z
dc.date.available2013-03-12T11:00:10Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-09en_US
dc.identifier.citationBekkedal, Heidi. AMFETAMIN I HVERDAGEN. Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22474
dc.description.abstractAvhandlingen handler om amfetamin og amfetaminbruk og tar for seg ulike sider ved veien inn og ut, samt hverdagen og livet som amfetaminbruker. Fokuset er rettet mot personer som bruker amfetamin daglig og ikke kun som et partydop. Slik jeg ser det er dette en brukergruppe som ikke har vært gjenstand for like mye forskning som andre brukergrupper. Samtidig opplyser Helsedirektoratet at amfetamin er det mest brukte rusmidlet etter cannabis, og at amfetaminbruk blant eldre ungdom og voksne er et forhold som ikke er godt nok kartlagt. Ønske er derfor at denne studien kan være et bidrag til å gi økt kjennskap til noen sider ved amfetaminbrukere som en brukergruppe. Datamaterialet er samlet inn gjennom kvalitative intervjuer med fem personer som har brukt og bruker amfetamin daglig, og i lys av deres erfaringer, meninger, tanker og livshistorier vil følgende temaer bli diskutert: For det første blir amfetaminbrukernes beskrivelser om deres vei inn i amfetaminbruket presentert. De ulike aspektene fra debuten med rusmidler og frem til amfetaminet ble en del av deres hverdag, vil her bli beskrevet. Her ser jeg på forhold som den fysiske opplevelsen, hvilke stoffer de debuterte med og hvilke sosiale sammenhenger bruken var knyttet opp til. I lys av dette stilles spørsmålet: Hvilke endringer og overganger kan sies å skje i deres identitet og sosiale liv, i sammenheng med de prosessene som skjer fra deres debut med rusmidler og frem til de blir faste brukere av amfetamin? På dette området skjer det flere endringer og overganger som blant annet det synet de har på seg selv, vennene de omgås, at bruken går inn i nye sosiale kontekster, samt utforskning og grenseflytting. For det andre tar avhandlingen for seg noen ulike sider ved brukernes beskrivelser av livet og hverdagen som amfetaminbruker. Her vil forhold som identitet, kontroll og rusens betydning stå sentralt. Følgende spørsmål vil belyses: Hvordan fremtrer og forstår de sin identitet? Hvilken betydning har rusen og er kontroll viktig i deres hverdag? Hvordan kan dette forstås i lys av den sosiale konteksten dette inngår i? Når det kommer til identitet og hvordan de fremtrer vil avhandlingen se på forhold som utseende og fremtreden. I tillegg vil den si noe om hvordan amfetaminbrukerne opplever sin identitet. Her fant jeg at de blant annet ikke så på seg selv som misbrukere eller narkomane, men brukere, samt at flere tilpasset seg de sosiale sammenhengene de deltok i. Samtidig trekker jeg frem noen ulike sider ved kontroll, ulike måter å ha kontroll på og hvordan dette med kontroll kan forstås. Hvilken betydning rusen har for amfetaminbrukerne står også som et sentralt forhold. På dette området viste det seg at rusen hadde en viktig betydning, i lys av identitet og den sosiale konteksten den gikk inn i. Til slutt i avhandlingen vil jeg se på hva det var ved deres identitet og det sosiale livet rundt bruken som endret seg og som gjorde at enkelte forlot amfetaminbrukerlivet. På dette området viste seg at de var i nokså vanskelige livssituasjoner når de bestemte seg for å komme seg ut av rusbruket. På tvers av dette vil det være et tema som vil være gjennomgående, og det er på hvilke måter amfetaminbrukere tenker og lever, i lys av sider ved deres identitet og den sosiale konteksten som rusmidlene går inn i. På hvilke måter lever de forskjellig fra, og på samme måte som, mange i det etablerte samfunnet? Dette temaet dreier seg mye om forholdet rundt avvik og normalitet, og her fant jeg at det både var likheter og forskjeller. Temaene belyses med en tilnærming i sentrale kriminologiske/sosiologiske teorier og annen relevant forskningslitteratur på området.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAMFETAMIN I HVERDAGEN : Veier inn og veier ut: erfaringer om identitet, avvik og normalitet, likt og forskjelligen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-08-17en_US
dc.creator.authorBekkedal, Heidien_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bekkedal, Heidi&rft.title=AMFETAMIN I HVERDAGEN&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28767en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo120375en_US
dc.contributor.supervisorHedda Giertsenen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22474/2/Masteroppgavexixkriminologixvxrenx2011xxHeidixBekkedal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata