Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:00:21Z
dc.date.available2013-03-12T11:00:21Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-09en_US
dc.identifier.citationHesselberg, Elisabeth. Et knust hjerte . Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22472
dc.description.abstractDenne avhandlingen handler om vold i lesbiske parforhold, et tema som tidligere ikke har vært forsket på i Norge. Dette fremstår derfor som et område som må synliggjøres slik at voldsutsatte lesbiske kvinner kan få den støtten og bistanden de skulle trenge. I vår kultur har heteroseksualiteten som norm og begjærform skapt en usynliggjøring og stigmatisering av homoseksualitet. Homoseksuelle samliv og parforhold har imidlertid blitt en del av samfunnet og det er derfor viktig å vise at voldsproblematikken er gjeldene også der. Samfunnets tolkning av kvinner generelt medfører at de i mange sammenhenger oppfattes som svake og passive, og deres voldsutøvelse betraktes som lite alvorlig. Mannen forstås som den naturlige overgriperen og kvinnen som det naturlige offer. Antakelsen om at det er kun menn som utøver vold må vel bety at to kvinner sammen gir et fredelig forhold? På en slik måte synes vold i lesbiske parrelasjoner som å være av mindre seriøs karakter. Det blir ikke ansett som å være på lik linje med menns vold mot kvinner. En heteronormativ tolkning av kjønnskategoriene utgjør dermed et hinder for å vurdere hvem som er overgriper og hvem som er offeret i forholdet. I lys av en slik forståelse blir kvinnene i et lesbisk parforhold stadig tildelt roller som henholdsvis mann og kvinne. Kan man være avhengig av en heteroseksuell ramme for å definere roller i et lesbisk forhold hvor begge er kvinner? Forestillingen om det ideelle offer og antakelsen om gjerningspersonens kjønn kan innvirke på hvem som vurderes som ”riktige ofre”. Hvordan vurderer voldsutsatte lesbiske kvinner sin egen rolle som offer? Et av målene med avhandlingen er å vise at vold i lesbiske parforhold eksisterer. Det tas utgangspunkt i intervjuer med syv lesbiske kvinner som har blitt utsatt for vold av sin partner. Kvinnenes forståelse av det de har blitt usatt for vektlegges. Det tas sikte på å finne ut om kulturelle forestillinger om kjønn, vold og ofre påvirker kvinnenes synspunkter og oppfatninger av egne opplevelser. Derfor blir informantene bedt om å sammenligne vold i heterofile forhold med lesbiske forhold. Hva er likt og hva er forskjellig i måten volden oppleves og beskrives av kvinner i lesbiske og heterofile parforhold? Samtidig er det relevant å fokusere på hvilke beskrivelser kvinnene benytter når de forteller om volden de ble utsatt for. Hvilke handlinger oppfatter de som vold? Det er også gjennomført en spørreundersøkelse hvor flere av landets krisesentre har oppgitt antall besøk de har hatt av voldsutsatte lesbiske kvinner. Tallene viser at krisesentrene har hatt få lesbiske brukere. Som et hjelpetilbud til kvinner utsatt for vold har det vært av betydning å finne ut hvilke synspunkter og erfaringer krisesentrene har i forhold til vold i slike parrelasjoner. I denne forbindelse har to krisesenteransatte blitt intervjuet. Helt tilslutt i avhandlingen er det lagt frem ulike mulige analyser av vold i lesbiske forhold. Kan det forstås på samme måte som menns vold mot kvinner, eller trenger det en helt annen forståelsesramme? Hvordan volden skal tolkes er imidlertid ikke hensikten med avhandlingen. Det er hvordan kvinnene selv opplever og beskriver handlingene de har blitt utsatt for. Deres fokus på følelser er av stor betydning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEt knust hjerte : Om vold i lesbiske parforholden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-08-17en_US
dc.creator.authorHesselberg, Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Hesselberg, Elisabeth&rft.title=Et knust hjerte &rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28756en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo120361en_US
dc.contributor.supervisorKjersti Ericssonen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22472/1/Voldxixlesbiskexforholdxxmasteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata