Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T11:01:00Z
dc.date.available2013-03-12T11:01:00Z
dc.date.issued2011en_US
dc.date.submitted2011-05-08en_US
dc.identifier.citationMoen, Celina Vikne. "Se hva som skjer". Masteroppgave, University of Oslo, 2011en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22467
dc.description.abstractVideoovervåking er et mye omtalt fenomen, men er lite forsket på når det kommer til politiets bruk av overvåkingsbilder i etterforskning som er temaet for denne avhandlingen. Den tidligere forskningen som har blitt gjort på feltet har sett på videoovervåkingens forebyggende funksjoner, der nyere forskning har fastslått at videoovervåking har liten påvirkning på kriminalitetsbildet. Dette har ført til at argumentene for videoovervåkingen har blitt flyttet fra avskrekking til avdekking og oppklaring da det finnes lite kunnskap om overvåkingsbilder som bevismiddel og hvorvidt videoovervåking fører til økt oppklaring eller ikke. To av temaene som drøftes i avhandlingen er hvordan politiets etterforskere bruker overvåkingsbilder og i hvilken grad bildene fører til økt oppklaring. Et annet gjennomgående tema er forholdet mellom idealene og realitetene når det kommer til etterforskningsarbeid og bruk av overvåkingsbilder som metode. Gjennom media og TV-seriene blir overvåkingsbilder fremstilt som et svært effektivt bevismiddel for å oppklare kriminalitet. Denne framstillingen påvirker våre forventninger og tro på teknologien og dermed også hva politiet kan utrette med overvåkingsbilder. Medias presentasjon er ikke alltid forenelig med de realiteter politiets etterforskere møter når teknologien skal anvendes i praksis, og skaper derfor uenigheter mellom politi og publikum. Hovedproblemstillingen i avhandlingen er: Hvordan brukes overvåkingsbilder i etterforskning? Det fokusers også på i hvilke saker overvåkingsbilder brukes og i hvilken grad bildene er med på å oppklare kriminalsakene. Analysen er basert på intervjuer av ni etterforskere fra tre forskjellige politistasjoner i Oslo politidistrikt, hvor jeg forsøker å få frem hvordan politietterforskere opplever å bruke overvåkingsteknologien i praksis. Analysens første del viser hvordan politiet bruker overvåkingsbilder i de ulike fasene av en etterforskning, hvor det også fokuseres på forskjellen mellom å etterforske med og uten overvåkingsbilder. Å få frem disse forskjellene er viktig for å tydeliggjøre hvilke fordeler et overvåkingsbilde kan gi i en etterforskning. Videre undersøkes det i hvilke type saker overvåkingsbilder anvendes og hvordan overvåkingsbilder kan brukes i avhøret med den mistenkte. Analysens andre del tar for seg hvilke utfordringer politiet møter når de skal bruke overvåkingsteknologien i etterforskning. Teknologiens utfordringer blir presentert for å synliggjøre hvorfor overvåkingsbilder ikke blir benyttet i større grad, og hvorfor bildene ikke har større betydning for om en sak blir oppklart. Analysens siste del ser nærmere på hvordan bruk av overvåkingsbilder i etterforskning fører til at oppdagelsesrisikoen er forskjellig for folk i ulike sosiale posisjoner. Overvåkingsbilder øker oppdagelsesrisikoen betraktelig for kjenninger, da disse i større grad blir filmet og senere også gjenkjent på overvåkingsbildene. Avslutningsvis ses det nærmere på om overvåkingsteknologien i fremtiden kan bli mer effektiv og mer tatt i bruk enn hva den blir i dag.nor
dc.language.isonoben_US
dc.title"Se hva som skjer" : En studie av politiets bruk av overvåkingsbilder i etterforskningen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2011-08-17en_US
dc.creator.authorMoen, Celina Vikneen_US
dc.subject.nsiVDP::350en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Moen, Celina Vikne&rft.title="Se hva som skjer"&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2011&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-28784en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo120315en_US
dc.contributor.supervisorHeidi Mork Lomellen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22467/1/Sexhvaxsomxskjerxferdig.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata