Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:47:46Z
dc.date.available2013-03-12T10:47:46Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-11-24en_US
dc.identifier.citationBjønness, Morten Johan. Avskjæring av bevis på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/22348
dc.description.abstractAvskjæring av bevis på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen Temaet for oppgaven er ulovfestet bevisavskjæring i straffeprosessen. Temaet er i utgangspunktet svært omfattende, fremstillingen vil derfor gi en oversikt over temaet, med eksempler hentet fra rettspraksis. Av hensyn til fremstillingens omfang vil det ikke være mulig å gå helt i dybden på alle momenter, jeg vil derfor søke å fremstille prinsippene. Opplisting av momenter i vurderingene er ikke uttømmende. I Rt 1999 s 1269 vises det til at det ”Ved vurderingen av om et ulovlig ervervet bevis skal tillates ført, må det blant annet legges vekt på…” Spørsmål om avskjæring kan ha stor betydning, særlig av rettssikkerhetshensyn og av hensyn til prosessreglenes funksjon. Gjennom fremstillingen ønsker jeg å identifisere metoden som brukes for avskjæring av bevis på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen. Avskjæring av bevis som institutt er i utgangspunktet en avveining av om andre hensyn skal få veie tyngre enn hensynet til den materielle sannhet. Jeg vil i det følgende beskrive og drøfte de forskjellige problemstillinger som dukker opp, for deretter å trekke konklusjoner for metoden avslutningsvis. Jeg vil også beskrive problemstillingen i anledning grensedragningen mot de lovfestede bevisforbud. Ofte vil bevisavskjæringsspørsmålet komme på spissen i gråsonen nær de lovfestede bevisforbud. Det vil derfor være avgjørende hvor lovgiver og Høyesterett har trukket grensen og om bevis som er ervervet ”nesten lovlig” må avskjæres. I kapittel 4.2.5 drøftes overskuddsinformasjon og i 4.3 drøftes vitnebevis. Ut fra de grenser som trekkes opp vil jeg i kapittel 5 oppsummere og konkludere.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleAvskjæring av bevis på ulovfestet grunnlag i straffeprosessenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-09-22en_US
dc.creator.authorBjønness, Morten Johanen_US
dc.subject.nsiVDP::340en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Bjønness, Morten Johan&rft.title=Avskjæring av bevis på ulovfestet grunnlag i straffeprosessen&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24916en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo97233en_US
dc.contributor.supervisorStatsadvokat Bjørn Kristian Soknesen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22348/3/97233a.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata