Now showing items 1-1 of 1

  • Aasen, Katrina Forberg; Nygaard, Karoline lie; Skjelbred, Oliver; Eidahl, Hedvig Lundesgaard; Zangani, Miriam; Arden, Amir David (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
    Bakgrunn/emne: Pulsoksymetri av barn i løpet av første levedøgn kan hjelpe til å avdekke ikke diagnostiserte medfødte hjertesykdommer. Pulsoksymetri er ikke en rutineundersøkelse ved fødeavdelingen ved Ullevål ...