Now showing items 1-1 of 1

  • Engstad, Ragna Torgersen; Rostadmo, Martine; Randsborg, Christine; Ytterstad, Karianne; Løkke, Kristin Wathne; Lohan, Samara Ahmad; Haffeld, Just (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
    Bakgrunn/emne Det ble i 2009 kjøpt CT-maskin ved Oslo kommunale Legevakt grunnet ressurskrevende pasientflyt mellom Legevakten og Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Etter 2 års bruk mener både ledelsen på Legevakten og ...