Now showing items 1-1 of 1

  • Aanensen, Mai Sasaki; Wilskow, Marit Bjørnå; Ellingsrud, Ingvild Birgitte; Sørensen, Lasse; Schjander-Larsen, Kristin; Engebretsen, Siri; Balasingham, Bavan Grishabavan; Grimsrud, Monica Bjørnskau (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
    Bakgrunn: Per- og postoperative komplikasjoner skjer ved alle sykehus, og en del av disse kunne vært unngått. Verdens helseorganisajon (WHO) har på bakgrunn av dette utarbeidet standardiserte prosedyrer for å redusere slike ...