Now showing items 1-1 of 1

  • Fandrem, Eirin; Avdagic, Jasna; Pedersen, Bastian Løe; Egecioglu, Nilufer; Hødnebø, Anna (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
    Bakgrunn: Pasienter med adekvat traume som oppsøker norske skadestuer og sykehus med klinikk på skafoidfraktur får i dag tatt et vanlig røntgenbilde med skafoidprojeksjon. Vanlig røntgen har ingen mulighet til å utelukke ...