Now showing items 1-1 of 1

  • Sakshaug, Marie; Mykleset, Solveig Margrethe; Ommundsen, Kristoffer; Hekmat, Nima; Syverud, Kai Hansen; Alshbib, Ayham; Hugin, Silje (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
    Bakgrunn: Nyere forskning viser at interaksjoner mellom warfarin, reseptfrie legemidler og naturpreparater er et stort problem i befolkningen. I oppgaven gjennomgås tiltak som kan iverksettes i allmennpraksis for å redusere ...