Now showing items 1-1 of 1

  • Karim, Shko Nagmadin; Rontén, Helene Bakken; Løvsletten, Karl Johan (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
    Hjertestans på sengepost utgjør den største andelen av stans på sykehus. Ikke alle pasienter som går i stans har fått en avklart HLR-status, og det har forekommet situasjoner der hjerte-lungeredning er utført imot pasienters ...