Now showing items 1-1 of 1

  • Engstad, Tora Torgersen; Kalstad, Are Annesønn; Poptodorova, Lilia Vinchentso; Nilsen, Hans Jørgen Vedahl; Biermann, Monica Viksaas; Engebretsen, Kristin Victoria Tunheim; Urstad, Geir (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
    Bakgrunn/emne. Gruppemedlemmene har observert at rutiner for postoperativt matinntak virker lite standardiserte og varierer mellom ulike kirurgiske avdelinger. Vi undersøkte rutiner ved gastrokirurgisk avdeling på ...