Now showing items 1-1 of 1

  • Hårberg, Ståle; Fevåg, Julie Salvesen; Kalleberg, Birgitte Grøstad; Tveiten, Tuva Sofie; Ottestad-Hansen, Sigrid (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2021)
    Tema/ problemstilling: Norske sykehus benytter 3.2 millioner perifere venekatetre (PVK) årlig, men forekomsten av PVK-komplikasjoner er ukjent. I en internasjonal prevalensstudie scoret norske sykehusavdelinger høyere enn ...