Now showing items 1-1 of 1

  • Hansen, Lise; Nielsen, Ingunn Marie Randulff; Aasland, Anne Leikny; Anwar, Mohammad Farhan; Vangen, Guro Nymann; Kaldestad, Sarah Kristine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
    Bakgrunn: Atrieflimmer er en vanlig problemstilling i allmennpraksis. En alvorlig komplikasjon til atrieflimmer er hjerneslag. Derfor er antitrombotisk behandling en viktig del av oppfølgingen av disse pasientene. Som ...