Now showing items 1-1 of 1

  • Gehin, Johanna; Dahlberg, Jørgen; Azhdarzadeh, Manizheh Oskouei; Kaldal, Geir-Anders; Smoge, Jeanette Adelene; Sommerfelt, Anne-Line; Ellevold, Hilde Vorpenes (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
    Sammendrag Temaet ernæring og helse er stadig oppe til diskusjon. Vi ønsket derfor å se nærmere på hvordan pasienters ernæringsstatus vurderes og ivaretas på sykehus. Etter forutgående undersøkelser valgte vi å utrede ...