Now showing items 1-1 of 1

  • Helsingen, Lise Mørkved; Tvedten, Anne Cecilie; Pedersen, Marthe Berge; Brinchmann, Heidi; Isachsen, Kathrina; Christophersen, Karen Sofie; Tønnesen, Marianne (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
    Sammendrag Bakgrunn/ emne: Kommunikasjonsfeil er en viktig årsak til uaktsom pasientskade, og god kommunikasjon er derfor grunnleggende for en tilfredsstillende kvalitet på helsetjenester. Nasjonalt kunnskapssenter for ...