Now showing items 1-1 of 1

  • Olsen, Thale Kristin; Lien, Hege; Johnsen, Martin Skauge; Aziz, Mobashir; Chen, Qiao; Sigurdsen, Eirin; Willumsen, Lise Haldorsen (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
    Bakgrunn/emne: Brukermedvirkning og samhandling er viktige satsningsområder i arbeidet for å sikre god pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet. Å involvere pasienten i egen sykdom og behandling, samt sikre at denne ...