Now showing items 1-1 of 1

  • Bugajska, Ilona; Chawla, Rishab; Hussain, Amna; Karunkaran, Santhiya; Kausar, Sammra; Mahmood, Misbah; Nguyen, My (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
    Denne oppgaven er et forslag til et kvalitetsforbedringsprosjekt hvor målet er redusert forskrivning av kvetiapin, utenfor indikasjon, mot insomni i primærhelsetjenesten. Årsaken til at allmennlegetjenesten er valgt som ...