Now showing items 1-1 of 1

  • Berge, Victoria; Eide, Ulrich Mathias Wold; Serkland, Trond Trætteberg; Vestervik, Tommy Tveit; Carey, Synnøve Iren; Fransplass, Anita (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
    Denne oppgaven beskriver et tenkt kvalitetsforbedringsprosjekt som går ut på å prøve ut lysbehandling for å redusere søvnforstyrrelser hos personer med demens. Vi har tatt utgangspunkt i Post 3 ved sykehjemmet Villa ...