Now showing items 1-1 of 1

  • Aarseth, Ulrikke Bjørnsdatter; Kvello, Morten; Nyrnes, Torunn Lavir; Siamansour, Tanja; Sjølander, Emily (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2017)
    Bakgrunn: Årlig smittes i overkant av 200 mennesker med humant immunsviktvirus (hiv) i Norge. Posteksponeringsprofylakse (PEP) etter eksponering for hiv er en kortvarig behandling med antivirale medikamenter som skal gis ...