Now showing items 1-1 of 1

  • Frisvoll, Cassandra; Egeland, Simen; Rootwelt, Susanne; Ågnes, Camilla; Skorpen, Hallvard; Aanstad, Magnus (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
    TEMA/PROBLEMSTILLING: Tid er hjerne, tid er hjerte – tid er med andre ord en viktig faktor når ambulansen skal rykke ut til en alvorlig syk pasient. Responstiden for akuttoppdrag skal ifølge nasjonale retningslinjer være ...