Now showing items 1-1 of 1

  • Schrøder-Aasen, Anne Marte; Kleiven, Øyunn; Negård, Tone Anette; Aamodt, Ingrid; Bjørneboe, John Andreas; Arnkværn, Hans (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
    Bakgrunn Over 200 000 nordmenn er rammet av KOLS. Pasienter med KOLS opplever redusert livskvalitet, økt morbiditet og mortalitet, spesielt i forbindelse med samtidige luftveisinfeksjoner. Kunnskapsgrunnlag Internasjonale ...