Now showing items 1-1 of 1

  • Carlsen, Ellen Øen; Ellingsen, Kristoffer Glenne; Ezat, Beriwan; Liadal, Terese; Reitan-Gjersøe, Astrid; Torgalsen, Andreas; Ødegård, Silje Håland (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
    Helsedirektoratet har en målsetning om å redusere antall uønskede svangerskap og aborter i aldersgruppen 15-24 år. Denne aldersgruppen sammenfaller med målgruppen for Helsestasjon for ungdom og vil derfor være et naturlig ...