Now showing items 1-1 of 1

  • Egenberg, Herman Escher; Ingvaldsen, Henriette; Karlsrud, Anniken; Weisser, Kristin Howlid; Ødegård, Marianne Meier; Majeed, Heidi Vego (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2017)
    Tema og problemstilling: Pneumokokker er en hyppig årsak til infeksjonssykdom med varierende alvorlighetsgrad. Invasive sykdommer rammer hyppigst de yngste og eldste i befolkningen, og i 2012 var 52% av de som var meldt ...