Now showing items 398-417 of 438

 • Torgersen, Kristin Stensland; Ho, Thanh Thao Thi; Mathisen, Linda; Slagstad, Ketil; Sem, Marthe; Irgens, Christoffer (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn for emne Vi har valgt ”Tai Chi som fallprofylaktisk tiltak hos hjemmeboende eldre over 65 år” som emne for vår KLoK- oppgave. Fall hos eldre personer er et meget stort helseproblem i Norge, og dagens fallforebyggende ...
 • Ahmad, Mabroor; Bakke-Veiby, Hanna; Erixon, Hampus; Grøthe, Kristina Melling; Houge, Marie Blystad; Srikaran, Dilanthini; Strømmen, Tine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Tema/problemstilling: Transarteriell klaffeimplantering (TAVI) er ikke automatisk foretrukket inngrep i pasientgruppen over 85 år med behandlingstrengende aortastenose, selv om dette er anbefalt i vårt kunnskapsgrunnlag. ...
 • Brynstad, Lydia; Munck, Carl A.; Nymo, Ståle H.; Olsen, Morten; Pedersen, Katharina F.; Skøyeneie, Aleksander T. (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Saeed, Maryam; Johnsen, Oddne Fjellstad; Belstad, Silje Beate; Aaserud, Linda Soon Ah Tangen; Lundberg, Lisa Kajsa Ulrika; Anwwar, Adeel Ahmad (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Sammendrag Bakgrunn Trykksår defineres som sårdannelse og iskemisk nekrose i hud og eventuell underliggende vev som har vært utsatt for et så langvarig trykk at blodsirkulasjonen har blitt komprimert. Det er en tilstand ...
 • Michelsen, Jørgen Sandberg; Hamfjord, Julian; Ræder, Benedikte Wendt; Akram, Mohammed Usman; Khan, Mona; Eckbo, Bernhard Christian Taugbøl; Khan, Samreen Afshan (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
  Ortopedisk avdeling ved Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF (VVHF) har ingen interne rutiner for osteoporosevurdering av kvinner over 50 år etter lavenergibrudd i underarmen. Dette er et problem som ledelsen i VVHF ...
 • Payan, Hiwa; Aker, Irene Gundersen; Skaansar, Ola Fougner; Abid, Ruhma; Kvadsheim, Siri (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
  Årlig forekommer det rundt 10 000 hoftebrudd i Norge. Økt og tidlig mobilisering av hoftebruddspasienter etter operasjonen reduserer mortalitet og øker funksjonsevne. Nasjonale retningslinjer sier at pasienten bør mobiliseres ...
 • Haug, Hans Jørgen; Grønli, Gry Nordeide; Syse, Victoria Lykke; Kalager, Kathrine; Fiskå, Bendik Seth; Le, Tien Thuy; Omland, Therese (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Kvinner som nettopp har født er en spesielt utsatt gruppe for å utvikle urinretensjon (1). “Veileder i fødselshjelp 2014” angir en insidens av postpartum urinretensjon på 0,45-14,1 %, og helsedirektoratets “Nasjonal faglig ...
 • Fosse, Kari; Kaushal, Sophia; Nordsletten, Marie; Klomstad, Kristin; Eriksen, Therese Rye; Endre, Casper Advocaat (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
 • Sandvig, Heidi Vihovde; Kristensen, Geir Haugland; Fauske, Berit; Laulainen, Eevamaria; Ulimoen, Ida Collett; Livik, Trine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Sammendrag: Prosjektet er begrenset til akuttmottaket ved Akershus Universitetssykehus. Hypotesen vår før prosjektstart var at rektaltermometer er bedre til å påvise feber enn øretermometer. Likevel er vår erfaring at ...
 • Sommerfelt, Tine; Værland, Torstein; Haugen, Siri Alvilde; Madsen, Nina Elisabeth (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Bakgrunn/emne: Avvik og uheldige hendelser skjer hver dag i norsk helsevesen. Mye tyder på at kun et fåtall av disse meldes. Vi ønsker å se på legers avvikshåndtering og meldekultur og foreslå et tiltak for å få opp ...
 • Bergem-Ohr, Marie; Gravning, Helene; Prestholdt, Ingeborg Bergsland; Ringvold, Espen; Ahmed, Zaheer; Dahli, Mina Anette Piiksi (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Bakgrunn/emne: Vi har i dag en økende andel eldre (>65 år) i befolkningen. Typisk for eldre pasienter er atypiske symptomer, betydelig komorbiditet og polyfarmasi. Dette kan vanskeliggjøre utredning/diagnostikk i akuttmottak. ...
 • Jensen, Helge Leander B.; Kaul, Juli; Khan, Sadaf; Kristoffersen, Kamilla; Ødegaard, Jostein Strand (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Epistaxis er en vanlig medisinsk tilstand, som rammer nær 10 % av befolkningen minst en gang i livet. Da tilstanden også er hyppig forekommende hos barn og unge, er det svært viktig å gi god og skånsom behandling. I den ...
 • Kopperud, Alexander Magnus; Duka, Marina; Finne, Ane Aasmo; Austad, Ragnhild Helen; Zangeneh, Sarah Fatemeh; Jacobsen, Hilde Dalheim (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
  Traumatiske hodeskader kan ramme alle aldersgrupper, og er en potensielt svært alvorlig medisinsk tilstand. Det kreves optimalisert og tverrfaglig behandling. Traneksamsyre (TXA) er et medikament som potensielt kan bidra ...
 • Anderson, Ane Marie; Högberg, Johanna Sara; Khalid, Khadija; Limoseth, Olav; Martinez, Marcus Christoffer Rivertz; Stensrud, Mats Julius; Vinge-Holmquist, Kristine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Tema: Transfusjon av blodprodukter er en viktig del av moderne medisin. Det er betydelig variasjon i transfusjonspraksis i norske sykehus, men nyere studier viser at en restriktiv transfusjonstrategi bør følges. Klare, ...
 • Bandlien, Caroline; Haldorsen, Øyvind; Bakken, Marius; Vetlesen, Axel; Sand, Sverre; Riise, Jon; Poulsen, Malthe D. (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Sammendrag Bakgrunn Behandlingen av hjertesvikt omfatter både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak. I henhold til oppdaterte retningslinjer bør alle pasienter med hjertesvikt i stabil fase anbefales å trene. Vår ...
 • Aslam, Danish; Narum, Eldbjørg; Stiksrud, Synne M. H.; Henriksen, Marie Sætre; Weum, Annette (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2021)
  Tema/problemstilling Venøs tromboembolisme (VTE) er en potensiell alvorlig komplikasjon etter hofteprotesekirurgi og medikamentell tromboseprofylakse er vist å redusere risikoen for tromboemboliske hendelser etter et slikt ...
 • Myhre, Margrethe; Nygård, Ann-Cecilie; Ripegutu, Torgunn; Stadheim, Ida; Strand, Oda; Tunheim, Kristoffer; Øie, Anders (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Tema/problemstilling: Det har lenge vært kjent at immobilisering av underekstremitet er en risikofaktor for utvikling av dyp venetrombose (DVT), men klare retningslinjer for hvem som skal ha tromboseprofylakse er likevel ...
 • Engvig, Andreas; Løstegaard, Sven Olav; Sefland, Linda; Øydna, Erik; Amland, Rachel; Nyberg, Claudia (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Hvert år dør mer enn 540.000 mennesker som følge av venøs tromboembolisme (VTE) i Europa. Om lag en tredjedel av disse tilfellene oppstår på sykehus. Til sammenligning: De hyppigste kreftformene, bryst- og prostatacancer, ...
 • Hansen, Anne Marthe; Haave, Stine Kimerud; Førsund, Marius Bang; Borg, Eivind Lismoen; Collett, Louise Camilla; Varankian, Nairy; Røhne, Martine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Bronstad, Ane Haakanes; Karlsson, Elin Maria; Ervik, Ragnhild Louise; Høva, Gry; Hauge, Elise Broch; Wennevold, Kristian; Mumbi, Aina (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Bakgrunn og emne: Immobilisering er en viktig risikofaktor for dyp venetrombose og lungeemboli. Mange personer blir immobilisert på grunn av brudd og andre skader i en underekstremitet. De fleste av disse behandles ...