Now showing items 382-401 of 438

 • Boateng, Kofi; Lie, Linn Oftenes; Martinsen, Monica Siiger; Ekre, Ragnhild; Lømo-Hansen, Sjur Løvstad; Dahl, Stine Duus; Brucker, Caroline (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
 • Hagen, Espen Wigen; Skårdal, Ingvild Haraldstad; Bakketun, Nikolai Munz; Dahl-Hansen, Erle; Hallén, Stian (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Tema/Problemstilling: Kutt- og sårskader står for en betydelig del av konsultasjonene ved norske legevakter. Suturer har tradisjonelt vært den klart hyppigst brukte metoden for lukking av kutt, men flere alternative metoder ...
 • Dinh, Tovy; Elstad, Tiril; Hedberg, Hannah; Ertzeid, Simon; Armand, Jonas (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
 • Lund, Ane Sofie Bratlie; Jeyandra, Cyndia; Nesje, Emilie; Dybvik, Jarle Sæby; Dobloug, Katarina Flatland; Khalid, Sheikh Mahad; Moldestad, Martine Engebretsen (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2021)
 • Persson, Cathrine; Jegstad, Håkon Brække; Nguyen, van Tho; Morgas, Dina Edvarda Thomassen; Langlo, Malin Fredholm; Svendsen, Margrethe (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Bakgrunn/emne Det terapeutiske vinduet ved behandling med warfarin er relativt smalt, og krever hyppige kontroller av INR. Konsekvensene av å være utenfor terapeutisk nivå kan være trombose eller blødning. Av de 82000 som ...
 • Grøndahl-Rosado, Christine; Fjørtoft, Andreas; Moen, Camilla; Mjøs, Ingrid; Hildrum, Jonas Meek; Larsen, Thomas Iber; Kvinge, Sondre Fonn (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2021)
  Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt hjemmebehandling av pasienter med lungeemboli. Her diskuterer vi de mest sentrale publikasjonene, inkludert primærstudiene for Hestia og PESI/sPESI. Vi konkluderer med at ...
 • Harnæs, Helene; Oftung, Bendik; Lund, Tobias Engen; Kaur, Amanpreet; Lykke, Julie (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
  Tema og problemstilling Temaet for dette prosjektet er pasientinformasjon ved minimale og lette hodeskader hos pasienter <18 år. Formålet med prosjektet er å øke bruk av skriftlig informasjon til pasienter <18 år med ...
 • Vinkenes, Kristian; Rolseth, Sigurd Christoffer; Madland, Jorunn Marie; Gjerdalen, Tord Asle; Røhr, Ida; Auestad, Linn Fidje; Salaman, Mana (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Imad, Jala; Weel, Ole Herman; Granlund, Anna Løken; Skaga, Ida Østlid; Mangory, Kashan; Eriksen, Camilla (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2021)
  Tema/problemstilling Skrøpelighet er et begrep som brukes i økende grad i medisinen og beskriver en flerdimensjonal geriatrisk tilstand med reduserte kroppslige reserver og økt sårbarhet for stress. Skrøpelighetsvurdering ...
 • Bjørge, Monica Dahl; Evenstuen, Marianne; Grün, Renate Sigvartsen; Marvik, Jarle; Nordstrand, Sven Jakob; Yu, Hao; Øien, Hanna (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Landmark, Ingunn; Hjelmtvedt, Ellen Klausen; Rasmussen, Anja Cathrin; Lorentzen, Anastasia Orlova; Liyanarachi, Don Ransi; Brekke, Idar Fæhn (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  BAKGRUNN SMS som virkemiddel for å få pasienter til å følge opp helsetiltak og timeavtaler er dokumentert å virke. 96% av norges befolkning har en mobiltelefon, og vi ønsker å se hvordan sms kan brukes for å bedre adherence ...
 • Moldegård, Cecilie Holm; Vestre, Marte; Huse, Lars Peder; Lindal, Fredrik Platou; Naterstad, Helle Fjell; Sinding, Ingvild; Ousdal, Olga Therese (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  BAKGRUNN I løpet av et år gjennomføres det et stort antall polikliniske konsultasjoner på norske sykehus. Det er et velkjent problem at ikke alle pasienter møter til avtalt time. Det vi ønsker å belyse, er om påminnelse ...
 • Amlie, Ingjerd; Anke, Aurora; Roland, Ina; Truong, Khang; Petrovich, Polina (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2022)
  Tema/problemstilling: Infeksiøs konjunktivitt er hyppig blant barn 1 til 6 år. De fleste har lette til moderate symptomer, og opptil 80% av tilfellene skyldes virus. Infeksiøs konjunktivitt smitter ved kontakt, og i ...
 • Kerboeuf, Stephan Marius Bertrand Kolmannskog; Eriksen, Hallvard Aske; Kjellevoll, Synneva; Quabeck, Elin Anne; Wickstrøm, Kristin Elisabeth; Hodnesdal, Christian; Wiik, Elisabeth (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
 • Øyen, Lill Anette; Strøm, Hanna; Haraldsen, Marius Blørstad; Winnem, Øystein; Høilund, Hanne (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
 • Brunsvig-Engemoen, Fredrik; Haavardsholm, Erik; Randjelovic, Ivana; Aunmo, Sjur Even Ebne; Kaasbøll, Ola Jørgen; Muneer, Saba; Sandsmark, Christoffer (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
 • Torgersen, Kristin Stensland; Ho, Thanh Thao Thi; Mathisen, Linda; Slagstad, Ketil; Sem, Marthe; Irgens, Christoffer (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn for emne Vi har valgt ”Tai Chi som fallprofylaktisk tiltak hos hjemmeboende eldre over 65 år” som emne for vår KLoK- oppgave. Fall hos eldre personer er et meget stort helseproblem i Norge, og dagens fallforebyggende ...
 • Ahmad, Mabroor; Bakke-Veiby, Hanna; Erixon, Hampus; Grøthe, Kristina Melling; Houge, Marie Blystad; Srikaran, Dilanthini; Strømmen, Tine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Tema/problemstilling: Transarteriell klaffeimplantering (TAVI) er ikke automatisk foretrukket inngrep i pasientgruppen over 85 år med behandlingstrengende aortastenose, selv om dette er anbefalt i vårt kunnskapsgrunnlag. ...
 • Brynstad, Lydia; Munck, Carl A.; Nymo, Ståle H.; Olsen, Morten; Pedersen, Katharina F.; Skøyeneie, Aleksander T. (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Saeed, Maryam; Johnsen, Oddne Fjellstad; Belstad, Silje Beate; Aaserud, Linda Soon Ah Tangen; Lundberg, Lisa Kajsa Ulrika; Anwwar, Adeel Ahmad (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Sammendrag Bakgrunn Trykksår defineres som sårdannelse og iskemisk nekrose i hud og eventuell underliggende vev som har vært utsatt for et så langvarig trykk at blodsirkulasjonen har blitt komprimert. Det er en tilstand ...