Now showing items 100-119 of 438

 • Bergseng, Sjur Næss; Gjøs, Anne Lise; Helgebolstad, Rasmus; Isaq, Aisha; Lunde, Linn-Mari; Ugland, Nora (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2021)
  Tema og problemstilling: Fall er en av hovedårsakene til svekket funksjonsevne og økt dødelighet hos eldre. Helsedirektoratet utarbeidet i 2014 en tiltakspakke for forebygging av fall i helsesituasjoner i regi av “I trygge ...
 • Larsen, Astrid Øyen; Elvebakk, Ole; Bækkelund, Siri; Dalen, Gunnar; Bjerke, Lene Katrine; Hautois, Gregory (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Fall hos eldre er et vanlig problem som fører til skader med høy morbiditet og mortalitet, og står for 20-30 % av alle skaderelaterte sykehusinnleggelser. De trenger gjerne mer intensiv oppfølging av hjemmetjeneste eller ...
 • Klaveness, Mina Nøkleholm; Smorr, Lisa-Lena Hormazabal; Skranes, Julia Brox; Agdestein, Reidar; Adampour, Mina; Larsen, Tine Cecilie (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2014)
 • Vlietman, Marianne; Lee, Kang Ching; Larsen, Trine-Lise; Løvås, Tom-Ole; Akerhaugen, Irene Hetland; Thunold, Solfrid (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Dette forslaget til forbedringsarbeid tar for seg temaet feilmedisinering med fokus på oppbevaring og datomerking av medikamenter, hovedsakelig multidose hetteglass (MDV) ved Nedre Romerike legevakt. Norske studier viser ...
 • Langberg, Marie K.; Birkeland, Kristine Marie; Kvålseth, Camilla Ljosland; Høiland, Hans-Hugo Fredriksen; Larsen, Lise Wessel; Stenbeck, Ingrid; Selliah, Sathuya (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
  Fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) er i dag anbefalt som en behandlingsmetode ved residiverende Clostridiodes difficile-kolitt (CDC) ved manglende respons på standard behandling. Dette er et viktig tema da studier har ...
 • Dørum, Vegard Solberg; Feldmann, Antonia; Hansen, Maria Lund; Holmås, Kristoffer; Langdalen, Kristin; Sivertsen, Øyvind Stople; Tangen, Helle (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Ghanizadeh, Aina; Opaas, Jeanett; He, Jenny; Linge, Lydia; Tørstad, Ragna (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2022)
  Tema: Ultralyd kan gi bedre diagnostikk, få behandlingskonsekvenser for pasienten, føre til tiltak på riktig omsorgsnivå og hjelpe klinikerne i å henvise riktig ved en rekke tilstander. Allmennlegevakten i Oslo investerte ...
 • Kleiva, Guro Dørum; Dydland, Daniel; Brose, Pia Katrine; Staalesen, Edel Elle; Norvang, Vibeke (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Olsen, Jul Eirik; Johnsen, Magnus Askautrud; Hashimi, Yalda; Abouaid, Nora; Cameron, Ingrid Caterina Berger (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
  Målet for kvalitetsforbedringsprosjektet er å øke etterlevelsen av Scandinavian Neurotrauma Comittees (SNCs) retningslinjer for håndtering av pasienter med minimale, lette og moderate hodeskader ved Lindesnes legevakt. ...
 • Strønen, Erlend; Dai, Chong Chong; Lossius, Anne Kristine; Hagen, Kine Malene; Skei, Anne Gulborg; Wikstrøm, Dina; Abbas, Zonira (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn/emne: Formidling av kreftdiagnose og andre budskap om dårlige nyheter oppleves som vanskelig av mange leger. Pasienter erfarer at måten det gjøres på ikke er optimal. Vår egen erfaring fra klinisk praksis tilsier ...
 • Sommerfeldt, Line; Nielsen, Siri Grøtt; Nakstad, Ingvild; Hougen, Karina; Østvoll, Inge; Berg, Lars Krogh (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  I 2005 gjorde Helsetilsynet landsomfattende tilsyn med gastrokirurgiske avdelinger. I 2/3 av tilfellene ble det funnet vesentlige mangler ved kirurgenes journalføring. Gjennom klinisk utplassering har vi også møtt på ...
 • Pedersen, Tor Erlend; Aarseth, Marit Granholm; Standal, Kjersti Kamilla; Wigaard, Elisabet; Sørensen, Frøydis; West, Monja; Kevelj, Aida (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Vi har tatt for oss bruken av daglige journalnotater på inneliggende pasienter ved hjertemedisinsk overvåking på Rikshospitalet, og hvordan denne kunne forbedres. Bakgrunnen for problemstillingen var et ønske fra ...
 • Ask, Eivind Heggernes; Cooper, Jeanette; Lee, Gina Jong; Mæhlum, Marit Elise; Skålid, Kristi Adams; Storbæk, Erland; Wikjord, Kristina Seo (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Problemstilling: Nasjonale retningslinjer anbefaler screening for meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og bakterier som inneholder betalaktamaser med utvidet spektrum ...
 • Goffeng, Anne; Henriksen, Margrethe; Lindal, Marius; Medalen, Tone E. M.; Ølnes, Lars (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2021)
 • Smeby, Jørgen; Gardsjord, Erlend Strand; Birkenes, Simen Daniel; Sverdrup, Øystein; Haugan, Hanna; Wiig, Kristian (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Bakgrunn/emne. Marevan er hyppig i bruk blant befolkingen i Norge. Marevanpopulasjonen i Norge er på ca 80 000, og flesteparten av disse er over 60 år. Polyfarmasi er et velkjent fenomen hos den eldre del av ...
 • Risøe, Sigrid Kirkeby; Ribic, Jasna; Wiik, Benedicte Pran; Enger, Rune; Tølløfsrud, Magnus Roar; Mathillas, Julie (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Forebygging av fall i sykehus er et viktig og vanskelig tema. Vi har i vår praksis observert at det finnes få systematiske tilnærminger til fallforebygging i østlandske universitetssykehus, og at dette er et tema som opptar ...
 • Andersen, Magnus Kåre Skjeggedal; Gjein, Gaute Eriksen; Do-Vu, Huy; Tønsager, Anders; Fæhn, Ingrid; Aresvik, Diana (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
 • Andersen, Ruben; Linde, Elisabeth Darius; Stephan, Anneken; Fjeldstad, Silje; Skjellegrind, Erik Kjesbu; Abbas, Atif (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Larsen, Christopher Storm; Bjørnstad, Jenny; Sommer, Martin Skage; Grytten, Kamilla; Vasantharajan, Samitha; Schrøder, Lena; Goodarzi, Elham (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Dar, Uzma Kanwal; Ali, Sara Maria; Suslu, Ayse; Kjerpeset, Øyvind; Sanders, Edward (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2021)