Now showing items 41-60 of 452

 • Al-Mustafa, Miray; Løfblad, Lena; Kouroukidou, Dimitra; Anwar, Tayyaba Kansar; Kirupamurthy, Ravinea; Andersen, Øystein Ebeltoft; Sandberg, Hilde (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  1. Sammendrag 1.1 Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag Antikoagulasjonsbehandling med warfarin, er livsviktig behandling for svært mange pasienter, men warfarin er også det medikamentet som gir flest dødelige komplikasjoner. ...
 • Østli, Linda; Ulsaker, Hilde; Holm, Marianne; Michaelsen, Kristine Reiestad; Skagseth, Ragnhild Fjelltveit; Meyer, Andre Almvik; Breivik, Randi (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn: Behandling av bakteriell meningitt baseres tradisjonelt på antibiotika og generell intensivbehandling. Gruppen har i midlertid observert at enkelte foretak benytter kortikosteroider som adjuvant behandling. Vi ...
 • Aasen, Katrina Forberg; Nygaard, Karoline lie; Skjelbred, Oliver; Eidahl, Hedvig Lundesgaard; Zangani, Miriam; Arden, Amir David (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn/emne: Pulsoksymetri av barn i løpet av første levedøgn kan hjelpe til å avdekke ikke diagnostiserte medfødte hjertesykdommer. Pulsoksymetri er ikke en rutineundersøkelse ved fødeavdelingen ved Ullevål ...
 • Randers, Engelke Marie; Sejersted, Tonje Strøno; Fotland, Øyvinn Kristoffer; Julsrud, Ellen Hilde; Valen-Sendstad, Janne; Smedtorp, Ida Camilla; Inderhaug, Eivind (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Bakgrunn/emne: Eldre har økt sykelighet, utbredt medisinbruk og hyppig kontakt med sykehus og fastlege. De er derfor disponert for å bli utsatt for uheldige legemiddelinteraksjoner. Med dette som bakgrunn har ...
 • Avellan, Cecilia I. A.; Holmen, Sigve; Nikolaisen, Marte; Slagsvold, Annicken; Sohail, Isma; Larsen, Heidi; Weiberg-Aurdal, Anita (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Vi har valgt å skrive om bruken av støttestrømper i tillegg til heparin som et profylaktisk tiltak mot tromboemboliske hendelser hos pasienter som har gjennomgått kolorektalkirurgi. Vi utførte en survey på de gastrokirurgiske ...
 • Sand, Anne-Marthe Urdal; Talsethagen, Marian Syse; Grabner, Nina Holte; Lans, Per Johan; Hermansen, Janne Strand; Skogen, Ruth Beate; Solhjell, Kari Kittang (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn Bakteriell vaginose, ICPC X 84, defineres som illeluktende utflod i vagina grunnet endring av den normale bakteriefloraen og er den vanligste årsak til unormal utflod hos fertile kvinner.. Vi ønsker å kvalitetsforbedre ...
 • Sakshaug, Marie; Mykleset, Solveig Margrethe; Ommundsen, Kristoffer; Hekmat, Nima; Syverud, Kai Hansen; Alshbib, Ayham; Hugin, Silje (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn: Nyere forskning viser at interaksjoner mellom warfarin, reseptfrie legemidler og naturpreparater er et stort problem i befolkningen. I oppgaven gjennomgås tiltak som kan iverksettes i allmennpraksis for å redusere ...
 • Ragnum, Harald Bull; Minsaas, Yvonne Hagerup; Adnan, Fraz; Barstad, Reidun Koppen; Lutken, Christian Georg; Kjernli, Thomas Romsaas; Aronsen, Einar (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag I en undersøkelse av tilfeldig utvalgte bilister ble det funnet at 4,5 % kjørte med trekantmerkede legemidler i blodet, deriblant benzodiazepiner. Forskning viser en klar assosiasjon mellom ...
 • Schrøder-Aasen, Anne Marte; Kleiven, Øyunn; Negård, Tone Anette; Aamodt, Ingrid; Bjørneboe, John Andreas; Arnkværn, Hans (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn Over 200 000 nordmenn er rammet av KOLS. Pasienter med KOLS opplever redusert livskvalitet, økt morbiditet og mortalitet, spesielt i forbindelse med samtidige luftveisinfeksjoner. Kunnskapsgrunnlag Internasjonale ...
 • Tangnes, Lisa; Moe, Svein Erik E; Figenschow, Helle Lee Elena Beck; Golden, Cecilie Næslund; Nguyen, Linh Anh; Normann, Therese (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn/emne: Gjennom studietiden har vi opplevd manglende bruk av tolk og variabel kvalitet i kommunikasjonen med fremmedspråklige. Vi har erfart at familie, venner og til og med medisinstudenter har blitt brukt som tolk. ...
 • Sørli, Daniel; Vu, Ngoc Elise Linh; Skaare, Herborg; Wabø, Lars; Leeber, Ingunn Henriksen; Bråtane, Hilde (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Sammendrag Bakgrunn/emne: Egne erfaringer fra praksis har vært at mange har savnet lett og oversiktlig tilgang til informasjon om hvorfor pasienten står på de ulike medisinene, spesielt geriatriske pasienter med komorbide ...
 • Simonsen, Tor Grunde; Thune, Anders Bjøranger; Svenne, Ida Solberg; Wold, Anne; Bjerke, Ingjerd Yddal; Gjerdåker, Maren; Sohail, Attiq Ahmad (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
 • Flaten, Bente; Kolvik, Hallgeir Mæsel; Egeland, Ida Nipen; Dahl, Linn Ingrid; Løitegård, Kjetil; Rana, Mohammad Usman; Hussain, Suleman (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn/emne Type 2 diabetes mellitus er en kronisk metabolsk sykdom. Prevalensen øker raskt både i Norge og resten av verden. Allmennpraktikeren spiller en sentral rolle i oppfølgningen av disse pasientene. Undersøkelser ...
 • Sommerfeldt, Line; Nielsen, Siri Grøtt; Nakstad, Ingvild; Hougen, Karina; Østvoll, Inge; Berg, Lars Krogh (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  I 2005 gjorde Helsetilsynet landsomfattende tilsyn med gastrokirurgiske avdelinger. I 2/3 av tilfellene ble det funnet vesentlige mangler ved kirurgenes journalføring. Gjennom klinisk utplassering har vi også møtt på ...
 • Fongen, Helene; Moldekleiv, Hanna Helena; Portilla, Helene; Hansen-Tangen, Yngvar; Schrumpf, Elisabeth (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  BAKGRUNN: I lys av de siste årenes fokus på pasientsikkerhet, har smittevern fremkommet som en sentral faktor i forebygging av uheldige hendelser. Smittekilder som enkelt kan elimineres, selv om det ikke finnes dokumentasjon ...
 • Bandlien, Caroline; Haldorsen, Øyvind; Bakken, Marius; Vetlesen, Axel; Sand, Sverre; Riise, Jon; Poulsen, Malthe D. (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Sammendrag Bakgrunn Behandlingen av hjertesvikt omfatter både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak. I henhold til oppdaterte retningslinjer bør alle pasienter med hjertesvikt i stabil fase anbefales å trene. Vår ...
 • Fandrem, Eirin; Avdagic, Jasna; Pedersen, Bastian Løe; Egecioglu, Nilufer; Hødnebø, Anna (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn: Pasienter med adekvat traume som oppsøker norske skadestuer og sykehus med klinikk på skafoidfraktur får i dag tatt et vanlig røntgenbilde med skafoidprojeksjon. Vanlig røntgen har ingen mulighet til å utelukke ...
 • Prebensen, Christian; Vu, Khanh Minh; Bjorå, Ingun Katharina Hoel; Michalsen, Silje Lehne; Pahle, Andreas Saxlund; Pedersen, Ina B. (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Keisersnitt er den viktigste risikofaktoren for å utvikle postpartum endometritt, en komplikasjon som forlenger den postoperative tilhelingen og kan forstyrre etableringen av mor-barn-relasjonen i nyfødtperioden, samt i ...
 • Engstad, Tora Torgersen; Kalstad, Are Annesønn; Poptodorova, Lilia Vinchentso; Nilsen, Hans Jørgen Vedahl; Biermann, Monica Viksaas; Engebretsen, Kristin Victoria Tunheim; Urstad, Geir (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn/emne. Gruppemedlemmene har observert at rutiner for postoperativt matinntak virker lite standardiserte og varierer mellom ulike kirurgiske avdelinger. Vi undersøkte rutiner ved gastrokirurgisk avdeling på ...
 • Landmark, Ingunn; Hjelmtvedt, Ellen Klausen; Rasmussen, Anja Cathrin; Lorentzen, Anastasia Orlova; Liyanarachi, Don Ransi; Brekke, Idar Fæhn (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  BAKGRUNN SMS som virkemiddel for å få pasienter til å følge opp helsetiltak og timeavtaler er dokumentert å virke. 96% av norges befolkning har en mobiltelefon, og vi ønsker å se hvordan sms kan brukes for å bedre adherence ...