Now showing items 92-111 of 374

 • Kleiva, Guro Dørum; Dydland, Daniel; Brose, Pia Katrine; Staalesen, Edel Elle; Norvang, Vibeke (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Strønen, Erlend; Dai, Chong Chong; Lossius, Anne Kristine; Hagen, Kine Malene; Skei, Anne Gulborg; Wikstrøm, Dina; Abbas, Zonira (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn/emne: Formidling av kreftdiagnose og andre budskap om dårlige nyheter oppleves som vanskelig av mange leger. Pasienter erfarer at måten det gjøres på ikke er optimal. Vår egen erfaring fra klinisk praksis tilsier ...
 • Sommerfeldt, Line; Nielsen, Siri Grøtt; Nakstad, Ingvild; Hougen, Karina; Østvoll, Inge; Berg, Lars Krogh (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  I 2005 gjorde Helsetilsynet landsomfattende tilsyn med gastrokirurgiske avdelinger. I 2/3 av tilfellene ble det funnet vesentlige mangler ved kirurgenes journalføring. Gjennom klinisk utplassering har vi også møtt på ...
 • Pedersen, Tor Erlend; Aarseth, Marit Granholm; Standal, Kjersti Kamilla; Wigaard, Elisabet; Sørensen, Frøydis; West, Monja; Kevelj, Aida (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Vi har tatt for oss bruken av daglige journalnotater på inneliggende pasienter ved hjertemedisinsk overvåking på Rikshospitalet, og hvordan denne kunne forbedres. Bakgrunnen for problemstillingen var et ønske fra ...
 • Ask, Eivind Heggernes; Cooper, Jeanette; Lee, Gina Jong; Mæhlum, Marit Elise; Skålid, Kristi Adams; Storbæk, Erland; Wikjord, Kristina Seo (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Problemstilling: Nasjonale retningslinjer anbefaler screening for meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og bakterier som inneholder betalaktamaser med utvidet spektrum ...
 • Smeby, Jørgen; Gardsjord, Erlend Strand; Birkenes, Simen Daniel; Sverdrup, Øystein; Haugan, Hanna; Wiig, Kristian (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Bakgrunn/emne. Marevan er hyppig i bruk blant befolkingen i Norge. Marevanpopulasjonen i Norge er på ca 80 000, og flesteparten av disse er over 60 år. Polyfarmasi er et velkjent fenomen hos den eldre del av ...
 • Risøe, Sigrid Kirkeby; Ribic, Jasna; Wiik, Benedicte Pran; Enger, Rune; Tølløfsrud, Magnus Roar; Mathillas, Julie (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Forebygging av fall i sykehus er et viktig og vanskelig tema. Vi har i vår praksis observert at det finnes få systematiske tilnærminger til fallforebygging i østlandske universitetssykehus, og at dette er et tema som opptar ...
 • Andersen, Magnus Kåre Skjeggedal; Gjein, Gaute Eriksen; Do-Vu, Huy; Tønsager, Anders; Fæhn, Ingrid; Aresvik, Diana (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
 • Andersen, Ruben; Linde, Elisabeth Darius; Stephan, Anneken; Fjeldstad, Silje; Skjellegrind, Erik Kjesbu; Abbas, Atif (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Larsen, Christopher Storm; Bjørnstad, Jenny; Sommer, Martin Skage; Grytten, Kamilla; Vasantharajan, Samitha; Schrøder, Lena; Goodarzi, Elham (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Birkeland, Mathias Skree; Forslund, Marit Vindal; Ho, Ai Van Thuy; Sjøthun, Hanne Mella; Svensson, Emelie Maria; Ørner, Kathinka Nydal (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2014)
 • Lundgren, Ted Patrick; Solheim, Anne Marit; Tandberg, Aud Marie; Eilertsen, Rune Krogh; Sand, Mari Kathrine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Nedsatt nyrefunksjon disponerer for medikament- eller kontrastindusert nyreskade; og uønskede legemiddelreaksjoner. Under sykehusopphold inntreffer det hyppig forhold som kan forverre nyrefunksjonen ytterligere for personer ...
 • Askeland, Ragnhild; Krogseth, Maria; Søraas, Ingrid Cathrine Vasli; Omrani, Shifteh; Engvik, Steinar; Baarøy, Tor-William (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  BAKGRUNN Det eksisterer mange ulike retningslinjer for kor lang antibiotikabehandling av samfunnserverva pneumoni (SEP) i sjukehus bør vera. Kortare behandlingstid vil kunna ha fordeler økonomisk, helsemessig og med høve ...
 • Opsahl, Jan-Henrik; Strøm, Marianne Ekornes; Oppen, Kjersti; Erstad, Caroline; Horndalsveen, Henrik; Grønning, Kaja; Austdal, Linn (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Bakgrunn Studier gjort internasjonalt har vist at fondaparinuks gir lavere morbiditet og mortalitet på lang sikt, sammenlignet med det lavmolekylære heparinet enoksaparin, ved konservativ antitrombotisk behandling ...
 • Engstad, Tora Torgersen; Kalstad, Are Annesønn; Poptodorova, Lilia Vinchentso; Nilsen, Hans Jørgen Vedahl; Biermann, Monica Viksaas; Engebretsen, Kristin Victoria Tunheim; Urstad, Geir (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn/emne. Gruppemedlemmene har observert at rutiner for postoperativt matinntak virker lite standardiserte og varierer mellom ulike kirurgiske avdelinger. Vi undersøkte rutiner ved gastrokirurgisk avdeling på ...
 • Skretting, Åge Aleksander; Sunde, Marie Louise; Berg, Matilde Risopatron; Tran, My Linh Thi; Ulsund, Andrea Hembre (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
 • Eliassen, Katja Rosmarie; Inngjerdingen, Christina; Rø, Astrid; Santic, Kenan; Son, Yesol; Soufi, Farzad (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
  Tema og problemstilling Denne oppgaven i kunnskapshåndtering, ledelse og kvalitetsforbedring vil ta for seg hvordan man kan overføre injeksjoner av Botulinum toxin samt deler av oppfølgingen av kroniske hodepinepasienter ...
 • Guddal, Benjamin; Gustad, Kristine Espegren; Sikveland, Helene; Stabursvik, Julie; Årvik, Magnus Dahl (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
  Problemstilling: Mange pasienter med manglende samtykkekompetanse for psykisk helsehjelp blir i dag innlagt frivillig i akuttpsykiatrien, selv om samtykkekompetanse er en forutsetning for frivillighet. Dette er problematisk ...
 • Andreassen, Charlotte; Aslam, Omeir; Hagström, Sara Sofia Elisabet; Høyer, Erling; Knudsen, Karianne; Litleskare, Liv Astrid (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2017)
  En av de største utfordringene helsevesenet i Norge står overfor, er den mye omtalte eldrebølgen. Vi har en befolkning som stadig lever lenger, og med det følger høyere forekomst av demens - et betydelig omsorgsbehov. ...
 • Aftab, Friha; von Düring, Marit Elizabeth; Gamst, Nikoline Helmli; Hassfjell, Christina; Heskje, Lars Åge; Ighani, Amit; Jæger, Marie Hoftun; Mariampillai, Julian Eek (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Problemstilling: Psykiske lidelser er vanlige i befolkningen, og er dokumentert å påvirke atferd, kognisjon og psykisk funksjon. Dette kan føre til nedsatt evne til å kjøre bil, og sjåfører med en psykisk lidelse kan derfor ...