Now showing items 82-101 of 359

 • Ringen, Amund Hovengen; Grøndalen, Ingvild Marie; Elve, Inger Benedicte; Kvalbein-Olsen, Lars Christian; Aronsen, Jan Magnus; Langmoen, Otto Andreas; Larsen, Karianne (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
 • Gundersen, Christopher Maxo Guldahl; Ivanov, Alexei; Johansson, Sandra Caroline; Molven, Kristin; Tharmathas, Nalayinie; Ødegård, Kjersti (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2014)
  Tema og bakgrunn: ”Hva er det beste beslutningsverktøyet for å identifisere barn med lette til moderate hodeskader som trenger CT caput for å avdekke hjerneskade av klinisk betydning?” Per dags dato foreligger det ikke ...
 • Larsen, Astrid Øyen; Elvebakk, Ole; Bækkelund, Siri; Dalen, Gunnar; Bjerke, Lene Katrine; Hautois, Gregory (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Fall hos eldre er et vanlig problem som fører til skader med høy morbiditet og mortalitet, og står for 20-30 % av alle skaderelaterte sykehusinnleggelser. De trenger gjerne mer intensiv oppfølging av hjemmetjeneste eller ...
 • Klaveness, Mina Nøkleholm; Smorr, Lisa-Lena Hormazabal; Skranes, Julia Brox; Agdestein, Reidar; Adampour, Mina; Larsen, Tine Cecilie (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2014)
 • Vlietman, Marianne; Lee, Kang Ching; Larsen, Trine-Lise; Løvås, Tom-Ole; Akerhaugen, Irene Hetland; Thunold, Solfrid (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Dette forslaget til forbedringsarbeid tar for seg temaet feilmedisinering med fokus på oppbevaring og datomerking av medikamenter, hovedsakelig multidose hetteglass (MDV) ved Nedre Romerike legevakt. Norske studier viser ...
 • Dørum, Vegard Solberg; Feldmann, Antonia; Hansen, Maria Lund; Holmås, Kristoffer; Langdalen, Kristin; Sivertsen, Øyvind Stople; Tangen, Helle (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Kleiva, Guro Dørum; Dydland, Daniel; Brose, Pia Katrine; Staalesen, Edel Elle; Norvang, Vibeke (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Strønen, Erlend; Dai, Chong Chong; Lossius, Anne Kristine; Hagen, Kine Malene; Skei, Anne Gulborg; Wikstrøm, Dina; Abbas, Zonira (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn/emne: Formidling av kreftdiagnose og andre budskap om dårlige nyheter oppleves som vanskelig av mange leger. Pasienter erfarer at måten det gjøres på ikke er optimal. Vår egen erfaring fra klinisk praksis tilsier ...
 • Sommerfeldt, Line; Nielsen, Siri Grøtt; Nakstad, Ingvild; Hougen, Karina; Østvoll, Inge; Berg, Lars Krogh (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  I 2005 gjorde Helsetilsynet landsomfattende tilsyn med gastrokirurgiske avdelinger. I 2/3 av tilfellene ble det funnet vesentlige mangler ved kirurgenes journalføring. Gjennom klinisk utplassering har vi også møtt på ...
 • Pedersen, Tor Erlend; Aarseth, Marit Granholm; Standal, Kjersti Kamilla; Wigaard, Elisabet; Sørensen, Frøydis; West, Monja; Kevelj, Aida (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Vi har tatt for oss bruken av daglige journalnotater på inneliggende pasienter ved hjertemedisinsk overvåking på Rikshospitalet, og hvordan denne kunne forbedres. Bakgrunnen for problemstillingen var et ønske fra ...
 • Ask, Eivind Heggernes; Cooper, Jeanette; Lee, Gina Jong; Mæhlum, Marit Elise; Skålid, Kristi Adams; Storbæk, Erland; Wikjord, Kristina Seo (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Problemstilling: Nasjonale retningslinjer anbefaler screening for meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og bakterier som inneholder betalaktamaser med utvidet spektrum ...
 • Smeby, Jørgen; Gardsjord, Erlend Strand; Birkenes, Simen Daniel; Sverdrup, Øystein; Haugan, Hanna; Wiig, Kristian (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Bakgrunn/emne. Marevan er hyppig i bruk blant befolkingen i Norge. Marevanpopulasjonen i Norge er på ca 80 000, og flesteparten av disse er over 60 år. Polyfarmasi er et velkjent fenomen hos den eldre del av ...
 • Risøe, Sigrid Kirkeby; Ribic, Jasna; Wiik, Benedicte Pran; Enger, Rune; Tølløfsrud, Magnus Roar; Mathillas, Julie (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Forebygging av fall i sykehus er et viktig og vanskelig tema. Vi har i vår praksis observert at det finnes få systematiske tilnærminger til fallforebygging i østlandske universitetssykehus, og at dette er et tema som opptar ...
 • Andersen, Magnus Kåre Skjeggedal; Gjein, Gaute Eriksen; Do-Vu, Huy; Tønsager, Anders; Fæhn, Ingrid; Aresvik, Diana (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
 • Andersen, Ruben; Linde, Elisabeth Darius; Stephan, Anneken; Fjeldstad, Silje; Skjellegrind, Erik Kjesbu; Abbas, Atif (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Larsen, Christopher Storm; Bjørnstad, Jenny; Sommer, Martin Skage; Grytten, Kamilla; Vasantharajan, Samitha; Schrøder, Lena; Goodarzi, Elham (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Birkeland, Mathias Skree; Forslund, Marit Vindal; Ho, Ai Van Thuy; Sjøthun, Hanne Mella; Svensson, Emelie Maria; Ørner, Kathinka Nydal (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2014)
 • Lundgren, Ted Patrick; Solheim, Anne Marit; Tandberg, Aud Marie; Eilertsen, Rune Krogh; Sand, Mari Kathrine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Nedsatt nyrefunksjon disponerer for medikament- eller kontrastindusert nyreskade; og uønskede legemiddelreaksjoner. Under sykehusopphold inntreffer det hyppig forhold som kan forverre nyrefunksjonen ytterligere for personer ...
 • Askeland, Ragnhild; Krogseth, Maria; Søraas, Ingrid Cathrine Vasli; Omrani, Shifteh; Engvik, Steinar; Baarøy, Tor-William (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  BAKGRUNN Det eksisterer mange ulike retningslinjer for kor lang antibiotikabehandling av samfunnserverva pneumoni (SEP) i sjukehus bør vera. Kortare behandlingstid vil kunna ha fordeler økonomisk, helsemessig og med høve ...
 • Opsahl, Jan-Henrik; Strøm, Marianne Ekornes; Oppen, Kjersti; Erstad, Caroline; Horndalsveen, Henrik; Grønning, Kaja; Austdal, Linn (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Bakgrunn Studier gjort internasjonalt har vist at fondaparinuks gir lavere morbiditet og mortalitet på lang sikt, sammenlignet med det lavmolekylære heparinet enoksaparin, ved konservativ antitrombotisk behandling ...