Now showing items 80-99 of 374

 • Olsen, Thale Kristin; Lien, Hege; Johnsen, Martin Skauge; Aziz, Mobashir; Chen, Qiao; Sigurdsen, Eirin; Willumsen, Lise Haldorsen (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Bakgrunn/emne: Brukermedvirkning og samhandling er viktige satsningsområder i arbeidet for å sikre god pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet. Å involvere pasienten i egen sykdom og behandling, samt sikre at denne ...
 • Høvding, Benedicte Olsen; Vassbotn, Ane Drougge; Løvhaug, Camilla; Vintermyr, Henriette; Bruheim, Maria Jordet; Phatak, Rishi Arvind; Amundsen, Vivian Shubira (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Gløersen, Katia Yvonne; Næss, Cathrine Hetty; Jensen, Kerstin Rebecka; Frydenlund, Didrik Søli; Rizvi, Syed Mohammad Husain; Risbakk, Cecilie Drivflaadt (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Hagen, Magnus Løstegaard; Meum, Kine; Løvberg, Bendik; Vangstad, Marie; Bølviken, Camilla; Khabazian Hajiri, Nima; Hammer, Vilde (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2014)
 • Engstad, Ragna Torgersen; Rostadmo, Martine; Randsborg, Christine; Ytterstad, Karianne; Løkke, Kristin Wathne; Lohan, Samara Ahmad; Haffeld, Just (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Bakgrunn/emne Det ble i 2009 kjøpt CT-maskin ved Oslo kommunale Legevakt grunnet ressurskrevende pasientflyt mellom Legevakten og Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Etter 2 års bruk mener både ledelsen på Legevakten og ...
 • Ringen, Amund Hovengen; Grøndalen, Ingvild Marie; Elve, Inger Benedicte; Kvalbein-Olsen, Lars Christian; Aronsen, Jan Magnus; Langmoen, Otto Andreas; Larsen, Karianne (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
 • Gundersen, Christopher Maxo Guldahl; Ivanov, Alexei; Johansson, Sandra Caroline; Molven, Kristin; Tharmathas, Nalayinie; Ødegård, Kjersti (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2014)
  Tema og bakgrunn: ”Hva er det beste beslutningsverktøyet for å identifisere barn med lette til moderate hodeskader som trenger CT caput for å avdekke hjerneskade av klinisk betydning?” Per dags dato foreligger det ikke ...
 • Larsen, Astrid Øyen; Elvebakk, Ole; Bækkelund, Siri; Dalen, Gunnar; Bjerke, Lene Katrine; Hautois, Gregory (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Fall hos eldre er et vanlig problem som fører til skader med høy morbiditet og mortalitet, og står for 20-30 % av alle skaderelaterte sykehusinnleggelser. De trenger gjerne mer intensiv oppfølging av hjemmetjeneste eller ...
 • Klaveness, Mina Nøkleholm; Smorr, Lisa-Lena Hormazabal; Skranes, Julia Brox; Agdestein, Reidar; Adampour, Mina; Larsen, Tine Cecilie (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2014)
 • Vlietman, Marianne; Lee, Kang Ching; Larsen, Trine-Lise; Løvås, Tom-Ole; Akerhaugen, Irene Hetland; Thunold, Solfrid (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Dette forslaget til forbedringsarbeid tar for seg temaet feilmedisinering med fokus på oppbevaring og datomerking av medikamenter, hovedsakelig multidose hetteglass (MDV) ved Nedre Romerike legevakt. Norske studier viser ...
 • Langberg, Marie K.; Birkeland, Kristine Marie; Kvålseth, Camilla Ljosland; Høiland, Hans-Hugo Fredriksen; Larsen, Lise Wessel; Stenbeck, Ingrid; Selliah, Sathuya (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2020)
  Fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) er i dag anbefalt som en behandlingsmetode ved residiverende Clostridiodes difficile-kolitt (CDC) ved manglende respons på standard behandling. Dette er et viktig tema da studier har ...
 • Dørum, Vegard Solberg; Feldmann, Antonia; Hansen, Maria Lund; Holmås, Kristoffer; Langdalen, Kristin; Sivertsen, Øyvind Stople; Tangen, Helle (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Kleiva, Guro Dørum; Dydland, Daniel; Brose, Pia Katrine; Staalesen, Edel Elle; Norvang, Vibeke (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Strønen, Erlend; Dai, Chong Chong; Lossius, Anne Kristine; Hagen, Kine Malene; Skei, Anne Gulborg; Wikstrøm, Dina; Abbas, Zonira (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn/emne: Formidling av kreftdiagnose og andre budskap om dårlige nyheter oppleves som vanskelig av mange leger. Pasienter erfarer at måten det gjøres på ikke er optimal. Vår egen erfaring fra klinisk praksis tilsier ...
 • Sommerfeldt, Line; Nielsen, Siri Grøtt; Nakstad, Ingvild; Hougen, Karina; Østvoll, Inge; Berg, Lars Krogh (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  I 2005 gjorde Helsetilsynet landsomfattende tilsyn med gastrokirurgiske avdelinger. I 2/3 av tilfellene ble det funnet vesentlige mangler ved kirurgenes journalføring. Gjennom klinisk utplassering har vi også møtt på ...
 • Pedersen, Tor Erlend; Aarseth, Marit Granholm; Standal, Kjersti Kamilla; Wigaard, Elisabet; Sørensen, Frøydis; West, Monja; Kevelj, Aida (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Vi har tatt for oss bruken av daglige journalnotater på inneliggende pasienter ved hjertemedisinsk overvåking på Rikshospitalet, og hvordan denne kunne forbedres. Bakgrunnen for problemstillingen var et ønske fra ...
 • Ask, Eivind Heggernes; Cooper, Jeanette; Lee, Gina Jong; Mæhlum, Marit Elise; Skålid, Kristi Adams; Storbæk, Erland; Wikjord, Kristina Seo (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Problemstilling: Nasjonale retningslinjer anbefaler screening for meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycinresistente enterokokker (VRE) og bakterier som inneholder betalaktamaser med utvidet spektrum ...
 • Smeby, Jørgen; Gardsjord, Erlend Strand; Birkenes, Simen Daniel; Sverdrup, Øystein; Haugan, Hanna; Wiig, Kristian (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Bakgrunn/emne. Marevan er hyppig i bruk blant befolkingen i Norge. Marevanpopulasjonen i Norge er på ca 80 000, og flesteparten av disse er over 60 år. Polyfarmasi er et velkjent fenomen hos den eldre del av ...
 • Risøe, Sigrid Kirkeby; Ribic, Jasna; Wiik, Benedicte Pran; Enger, Rune; Tølløfsrud, Magnus Roar; Mathillas, Julie (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Forebygging av fall i sykehus er et viktig og vanskelig tema. Vi har i vår praksis observert at det finnes få systematiske tilnærminger til fallforebygging i østlandske universitetssykehus, og at dette er et tema som opptar ...
 • Andersen, Magnus Kåre Skjeggedal; Gjein, Gaute Eriksen; Do-Vu, Huy; Tønsager, Anders; Fæhn, Ingrid; Aresvik, Diana (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)