Now showing items 296-315 of 343

 • Andersen, May-Linn Fauske; Berget, Mari Bergum; Garvang, Kristian Ludvig; Myhren, Gudmund Noddeland; Rørhus, Martine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2017)
  Tema Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en tilstand som gir betydelig forhøyet risiko for prematur hjertesykdom og tidlig død. Mange nordmenn har diagnosen uten å vite om det. Behandling av disse pasientene er regionalisert ...
 • Norvard, Espen; Berge, Trygve; Haugsbø, Erik Sole; Berntsen, Bjarne Alexander; Kase, Marte Tranheim; Gerdevåg, Josefin (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
 • Svendsen, Gro Amundsen; Kostov, Konstantin Hrisimirov; Andersen, Erik Hanstein; Pillgram, Magnus; Bredal, Ingvild; Evjen, Henrik (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Røyking koster samfunnet mye både økonomisk og helsemessig. Ved hjelp av enkle tiltak kan primærhelsetjenesten bidra til å hjelpe pasienter med røykeavvenning. Forbedringspotensialet på de ulike legekontorene er stort, og ...
 • Boateng, Kofi; Lie, Linn Oftenes; Martinsen, Monica Siiger; Ekre, Ragnhild; Lømo-Hansen, Sjur Løvstad; Dahl, Stine Duus; Brucker, Caroline (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
 • Hagen, Espen Wigen; Skårdal, Ingvild Haraldstad; Bakketun, Nikolai Munz; Dahl-Hansen, Erle; Hallén, Stian (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Tema/Problemstilling: Kutt- og sårskader står for en betydelig del av konsultasjonene ved norske legevakter. Suturer har tradisjonelt vært den klart hyppigst brukte metoden for lukking av kutt, men flere alternative metoder ...
 • Persson, Cathrine; Jegstad, Håkon Brække; Nguyen, van Tho; Morgas, Dina Edvarda Thomassen; Langlo, Malin Fredholm; Svendsen, Margrethe (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Bakgrunn/emne Det terapeutiske vinduet ved behandling med warfarin er relativt smalt, og krever hyppige kontroller av INR. Konsekvensene av å være utenfor terapeutisk nivå kan være trombose eller blødning. Av de 82000 som ...
 • Vinkenes, Kristian; Rolseth, Sigurd Christoffer; Madland, Jorunn Marie; Gjerdalen, Tord Asle; Røhr, Ida; Auestad, Linn Fidje; Salaman, Mana (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Bjørge, Monica Dahl; Evenstuen, Marianne; Grün, Renate Sigvartsen; Marvik, Jarle; Nordstrand, Sven Jakob; Yu, Hao; Øien, Hanna (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Landmark, Ingunn; Hjelmtvedt, Ellen Klausen; Rasmussen, Anja Cathrin; Lorentzen, Anastasia Orlova; Liyanarachi, Don Ransi; Brekke, Idar Fæhn (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  BAKGRUNN SMS som virkemiddel for å få pasienter til å følge opp helsetiltak og timeavtaler er dokumentert å virke. 96% av norges befolkning har en mobiltelefon, og vi ønsker å se hvordan sms kan brukes for å bedre adherence ...
 • Moldegård, Cecilie Holm; Vestre, Marte; Huse, Lars Peder; Lindal, Fredrik Platou; Naterstad, Helle Fjell; Sinding, Ingvild; Ousdal, Olga Therese (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  BAKGRUNN I løpet av et år gjennomføres det et stort antall polikliniske konsultasjoner på norske sykehus. Det er et velkjent problem at ikke alle pasienter møter til avtalt time. Det vi ønsker å belyse, er om påminnelse ...
 • Kerboeuf, Stephan Marius Bertrand Kolmannskog; Eriksen, Hallvard Aske; Kjellevoll, Synneva; Quabeck, Elin Anne; Wickstrøm, Kristin Elisabeth; Hodnesdal, Christian; Wiik, Elisabeth (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
 • Øyen, Lill Anette; Strøm, Hanna; Haraldsen, Marius Blørstad; Winnem, Øystein; Høilund, Hanne (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
 • Brunsvig-Engemoen, Fredrik; Haavardsholm, Erik; Randjelovic, Ivana; Aunmo, Sjur Even Ebne; Kaasbøll, Ola Jørgen; Muneer, Saba; Sandsmark, Christoffer (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
 • Torgersen, Kristin Stensland; Ho, Thanh Thao Thi; Mathisen, Linda; Slagstad, Ketil; Sem, Marthe; Irgens, Christoffer (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn for emne Vi har valgt ”Tai Chi som fallprofylaktisk tiltak hos hjemmeboende eldre over 65 år” som emne for vår KLoK- oppgave. Fall hos eldre personer er et meget stort helseproblem i Norge, og dagens fallforebyggende ...
 • Ahmad, Mabroor; Bakke-Veiby, Hanna; Erixon, Hampus; Grøthe, Kristina Melling; Houge, Marie Blystad; Srikaran, Dilanthini; Strømmen, Tine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
  Tema/problemstilling: Transarteriell klaffeimplantering (TAVI) er ikke automatisk foretrukket inngrep i pasientgruppen over 85 år med behandlingstrengende aortastenose, selv om dette er anbefalt i vårt kunnskapsgrunnlag. ...
 • Brynstad, Lydia; Munck, Carl A.; Nymo, Ståle H.; Olsen, Morten; Pedersen, Katharina F.; Skøyeneie, Aleksander T. (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Saeed, Maryam; Johnsen, Oddne Fjellstad; Belstad, Silje Beate; Aaserud, Linda Soon Ah Tangen; Lundberg, Lisa Kajsa Ulrika; Anwwar, Adeel Ahmad (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Sammendrag Bakgrunn Trykksår defineres som sårdannelse og iskemisk nekrose i hud og eventuell underliggende vev som har vært utsatt for et så langvarig trykk at blodsirkulasjonen har blitt komprimert. Det er en tilstand ...
 • Michelsen, Jørgen Sandberg; Hamfjord, Julian; Ræder, Benedikte Wendt; Akram, Mohammed Usman; Khan, Mona; Eckbo, Bernhard Christian Taugbøl; Khan, Samreen Afshan (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
  Ortopedisk avdeling ved Klinikk Bærum sykehus, Vestre Viken HF (VVHF) har ingen interne rutiner for osteoporosevurdering av kvinner over 50 år etter lavenergibrudd i underarmen. Dette er et problem som ledelsen i VVHF ...
 • Haug, Hans Jørgen; Grønli, Gry Nordeide; Syse, Victoria Lykke; Kalager, Kathrine; Fiskå, Bendik Seth; Le, Tien Thuy; Omland, Therese (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Kvinner som nettopp har født er en spesielt utsatt gruppe for å utvikle urinretensjon (1). “Veileder i fødselshjelp 2014” angir en insidens av postpartum urinretensjon på 0,45-14,1 %, og helsedirektoratets “Nasjonal faglig ...
 • Fosse, Kari; Kaushal, Sophia; Nordsletten, Marie; Klomstad, Kristin; Eriksen, Therese Rye; Endre, Casper Advocaat (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)