Now showing items 256-275 of 374

 • Sandemose, Anja Viker; Gustavsen, Alice; Mauritzen, Guri Merete; Strickert, Toril Munthe; Chiu, Christine; Heggren, Tonje Maine Michelsen (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag: Venøs tromboembolisme inkluderer dyp venetrombose og lungeemboli. Det har blitt vist at fatale lungeembolier står for 7-10 % av all sykehusrelatert død og at majoriteten av disse er innlagt ...
 • Johanssen, Anette; Venås, Yngve Vågen; Skatteboe, Sigrid; Pettersen, Pernille Steen; Svalstuen, Ida Benedicte; Iqbal, Nadia (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Grønningsæter, Per Øyvind Bø; Nordengen, Kaja; Vuong, Thuy My Thi; Reimer, Anneli; Kongshaug, Are; Sandnes, Øystein Drolsum; Schmidtke, Anette (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
  Problemstilling Det gjennomføres omtrent 50 000 koloskopier i Norge årlig. Tradisjonelt har man brukt romluft til å utvide tarmlumen, men de siste årene har det vist seg at insufflering med kun CO2 gir færre pasientplager. ...
 • Mehanathan, Rahini; Hekneby, Sebastian James; Gjestvang-Knutzen, Thea Emilie; Jacobsen, Shahera Elise Ali; Hagenö, Maja; Rustan, Øyvind (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Fandrem, Eirin; Avdagic, Jasna; Pedersen, Bastian Løe; Egecioglu, Nilufer; Hødnebø, Anna (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn: Pasienter med adekvat traume som oppsøker norske skadestuer og sykehus med klinikk på skafoidfraktur får i dag tatt et vanlig røntgenbilde med skafoidprojeksjon. Vanlig røntgen har ingen mulighet til å utelukke ...
 • Krueger, Marie Estelle Levy; Kaspersen, Erik Refsland; Rosic, Brana; Larsen, Oda Haug; Flemmen, Per Trygge; Aanonsen, Åshild (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2017)
 • Almassy, Yassin; Gustafsson, Karin Ingela; Samsing, Benjamin; Gundersen, Kristin Marie Sulheim; Hage, Christine Ødegaard; Sameien, Jorunn Haualand (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
 • Holm, Malin; Lied, Marit; Rossow, Hege Marie; Løken, Vebjørn Kvåle; Eriksen, Guro Falk; Kaatorp, Kristine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Bakgrunn og emne: Smykkebruk blant helsearbeidere kompromitterer god håndhygiene, og kan derved øke risikoen for nosokomiale infeksjoner. Gjennom arbeid ved ulike sykehus er det registrert varierende praksis når det gjelder ...
 • Ruud, Trine; Hagen, Eirik Methlie; Vallevik, Ingrid Ørbeck; Andreassen, Bjørn Egil Østbye; Aalgaard, Anne; Bergh, Gerhard Gunnerus; Hong, Erick; Kollevold, Hilde (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Lang ventetid på venteværelset er et problem på mange legekontorer i primærhelsetjenesten. Dette har vi erfart i praksisperioden i 10.semester og vi finner støtte i litteraturen for at dette er et problem. Vi ønsker å lage ...
 • Tingstveit, Hanne Omholt; Amalathas, Antonita Nithila; Breivik, Edvard; Becher, Linn Michelle Wilsgaard; Madsen, Benedikte Årebrot; Lier, Fride Bysveen; Kårvatn, Marikken (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
  Tema/problemstilling: Eldre hjertesviktpasienter er den hyppigste ”svingdørspasienten” i medisinske avdelinger i sykehus i dag, og andelen pasienter med en hjertesviktdiagnose er økende. Vi lurer på om avtalt fastlegetime ...
 • Lee-Ødegård, Sindre; Nes, Kristin Maria; Nome, Cecilie; Omenås, Kari-Anne Fagervoll; Risnes, Synne; Sandal, Erik (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Eldre pasienter som innlegges med hoftebrudd underbehandles ofte for smerter. Dette er en gruppe pasienter som trenger god smertelindring for å unngå immobilisering og komplikasjoner, slik som smerteindusert delir. På den ...
 • Berge, Sindre; Borgersen, Nora; Haga, Karianne; Johre, Dagne Lindvåg; Neverdal, Christoffer; Pinelli, Maria (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2017)
 • Dalen, Tone; Finstad, Fredrik; Frisk, Isabella; Karlseng, Hanne; Knutsen, David Frederic; Nguyen, Gia Hoang Nam (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
 • Andersen, Thea T.; Johannesen, Mona; Tveiten, Caroline K.; Hansen, Julian O.; Afridi, Jamila; Øye, Alexander (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
 • Aas, Aleksander; Le, Christopher; Gotuholt, Matilde; Fauchald, Ylva Mekjan; Thayaparan, Thaneertha; Islam, Munazzah (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
  Problemstilling Hos pasienter med akutt hjerneslag som tentativ diagnose i akuttmottaket, vil en mer restriktiv heller enn liberal SpO2-basert tilnærming til oksygenbehandling øke overlevelse? Kunnskapsgrunnlag En ...
 • Aasen, Katrina Forberg; Nygaard, Karoline lie; Skjelbred, Oliver; Eidahl, Hedvig Lundesgaard; Zangani, Miriam; Arden, Amir David (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn/emne: Pulsoksymetri av barn i løpet av første levedøgn kan hjelpe til å avdekke ikke diagnostiserte medfødte hjertesykdommer. Pulsoksymetri er ikke en rutineundersøkelse ved fødeavdelingen ved Ullevål ...
 • Goldstein, Joachim; Hinna, Maren Tveit; Jørgensen, David; Rieber-Mohn, Amalie Bjerke; Szczepanski, Martin; Torkildsen, Silje Engum (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Bakgrunn: Medisinsk oksytocin brukes ved langsom fremgang for å forkorte fødselsforløpet. Feil bruk og overdosering er assosiert med komplikasjoner. Stavanger universitetssykehus har over tid fokusert på å begrense bruken ...
 • Elvestad, Anette; Lehmann, Heidi; Lotfi, Sosan; Abbas, Faiza; Liljevik, Sara; Saxe, Daniel Stenberg (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
 • Gustavsen, Magnus Barth (Master thesis / Prosjektoppgave, 2015)
  Introduksjon: Pasientsikkerhetsarbeid fokuserer mye på forebygging for å unngå at uheldige hendelser skal skje. På tross av dette er uheldige hendelser fremdeles en viktig årsak til økt sykdomsbyrde. I slike saker må tiltak ...
 • Andersen, Christian Alexander; Surbehan, Hanne Betul; Rønning, Svein Alan; Hvitmyhr, Caroline; Stokke, Siril Jansson; Hoel, Henrik (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
  Tema/ problemstilling: Blant personer innlagt med akutt forgiftning ser man en høy andel reinnleggelser og en vesentlig økt mortalitetsrate. Denne oppgaven vil komme med forslag til forbedring av retningslinjer for oppfølging ...