Now showing items 247-266 of 374

 • Angell, Johanne; Bjerkhaug, Andreas Wigmostad; Jensen, Thomas Hagen; Lie, Øydis Østbye; Ragulan, Mary Dayana; Sagafos, Dagrun (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
 • Græsdal, Tobias; Roaldsnes, Erlend Sødal; Bjørkheim, Anders; Maksumic, Madzida; Fjøse, Johannes Østrem; Sommersnes, Mary-Ann; Bergseng, Marta Næss (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Tema/problemstilling: Lav antibiotikaresistens i Norge skyldes sannsynligvis streng antibiotikapolitikk med begrenset bruk av bredspektret antibiotika. Kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus Kristiansand (SSK) bruker ...
 • Evensmo, Siri Schøne Ness; Garås, Henriette Strand; Hillesund, Svein Egil Bakkevig; Hoen, Magnus Solvi; Langvad, Sofie; Mathisen, Charlotte Bache-Wiig; Wennerstrøm, Kevin (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Bharath, Suman Preet; Hjortland, Andreas; Brant, Aslak Lima; Hokstad, Ingrid; Braaten, Monica Marie; Berg, Randi Birgitte; Ishaq, Bushra; Hov, Skjalg (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
 • Berge, Victoria; Eide, Ulrich Mathias Wold; Serkland, Trond Trætteberg; Vestervik, Tommy Tveit; Carey, Synnøve Iren; Fransplass, Anita (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
  Denne oppgaven beskriver et tenkt kvalitetsforbedringsprosjekt som går ut på å prøve ut lysbehandling for å redusere søvnforstyrrelser hos personer med demens. Vi har tatt utgangspunkt i Post 3 ved sykehjemmet Villa ...
 • Asprusten, Tarjei Tørre; Bains, Gurminder Kaur; Bjertness, Marius Bergsmark; Marthinsen, Steffen; Nordby, Julie Haugen; Rosenberg, Astrid (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Gruppen har valgt utfylling av Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (dødsattest) som tema i denne prosjektoppgaven, nærmere bestemt delen som omhandler registrering og melding av unaturlige dødsfall. ...
 • Mikaelsen, Espen; Schenkel, Maja; Skretteberg, Marthe Andrea; Berg, Marit; Nome, Ingrid (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Standal, Siri Tangen; Broch, Benedicte Berle; Døvik, Stian; Vik, Eystein; Laier, Eva; Meen, Åsmund; Kaasa, Torill (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
 • Feet, Jon Anders; Frøland, Anne-Sofie; Grandal, Linda; Samdal, Live Johanne; Shumba, Chikomborero Linnea; Tømmerstrand, Jørn Yngve (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2016)
 • Sandemose, Anja Viker; Gustavsen, Alice; Mauritzen, Guri Merete; Strickert, Toril Munthe; Chiu, Christine; Heggren, Tonje Maine Michelsen (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Bakgrunn og kunnskapsgrunnlag: Venøs tromboembolisme inkluderer dyp venetrombose og lungeemboli. Det har blitt vist at fatale lungeembolier står for 7-10 % av all sykehusrelatert død og at majoriteten av disse er innlagt ...
 • Johanssen, Anette; Venås, Yngve Vågen; Skatteboe, Sigrid; Pettersen, Pernille Steen; Svalstuen, Ida Benedicte; Iqbal, Nadia (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
 • Grønningsæter, Per Øyvind Bø; Nordengen, Kaja; Vuong, Thuy My Thi; Reimer, Anneli; Kongshaug, Are; Sandnes, Øystein Drolsum; Schmidtke, Anette (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
  Problemstilling Det gjennomføres omtrent 50 000 koloskopier i Norge årlig. Tradisjonelt har man brukt romluft til å utvide tarmlumen, men de siste årene har det vist seg at insufflering med kun CO2 gir færre pasientplager. ...
 • Mehanathan, Rahini; Hekneby, Sebastian James; Gjestvang-Knutzen, Thea Emilie; Jacobsen, Shahera Elise Ali; Hagenö, Maja; Rustan, Øyvind (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Fandrem, Eirin; Avdagic, Jasna; Pedersen, Bastian Løe; Egecioglu, Nilufer; Hødnebø, Anna (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn: Pasienter med adekvat traume som oppsøker norske skadestuer og sykehus med klinikk på skafoidfraktur får i dag tatt et vanlig røntgenbilde med skafoidprojeksjon. Vanlig røntgen har ingen mulighet til å utelukke ...
 • Krueger, Marie Estelle Levy; Kaspersen, Erik Refsland; Rosic, Brana; Larsen, Oda Haug; Flemmen, Per Trygge; Aanonsen, Åshild (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2017)
 • Almassy, Yassin; Gustafsson, Karin Ingela; Samsing, Benjamin; Gundersen, Kristin Marie Sulheim; Hage, Christine Ødegaard; Sameien, Jorunn Haualand (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
 • Holm, Malin; Lied, Marit; Rossow, Hege Marie; Løken, Vebjørn Kvåle; Eriksen, Guro Falk; Kaatorp, Kristine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Bakgrunn og emne: Smykkebruk blant helsearbeidere kompromitterer god håndhygiene, og kan derved øke risikoen for nosokomiale infeksjoner. Gjennom arbeid ved ulike sykehus er det registrert varierende praksis når det gjelder ...
 • Ruud, Trine; Hagen, Eirik Methlie; Vallevik, Ingrid Ørbeck; Andreassen, Bjørn Egil Østbye; Aalgaard, Anne; Bergh, Gerhard Gunnerus; Hong, Erick; Kollevold, Hilde (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Lang ventetid på venteværelset er et problem på mange legekontorer i primærhelsetjenesten. Dette har vi erfart i praksisperioden i 10.semester og vi finner støtte i litteraturen for at dette er et problem. Vi ønsker å lage ...
 • Tingstveit, Hanne Omholt; Amalathas, Antonita Nithila; Breivik, Edvard; Becher, Linn Michelle Wilsgaard; Madsen, Benedikte Årebrot; Lier, Fride Bysveen; Kårvatn, Marikken (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
  Tema/problemstilling: Eldre hjertesviktpasienter er den hyppigste ”svingdørspasienten” i medisinske avdelinger i sykehus i dag, og andelen pasienter med en hjertesviktdiagnose er økende. Vi lurer på om avtalt fastlegetime ...
 • Lee-Ødegård, Sindre; Nes, Kristin Maria; Nome, Cecilie; Omenås, Kari-Anne Fagervoll; Risnes, Synne; Sandal, Erik (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Eldre pasienter som innlegges med hoftebrudd underbehandles ofte for smerter. Dette er en gruppe pasienter som trenger god smertelindring for å unngå immobilisering og komplikasjoner, slik som smerteindusert delir. På den ...