Now showing items 207-226 of 379

 • Drangsholt, Elise; Askjer, John Fredrik; Khan, Ayyad Zartasht; Zemaite, Kristina; Tigalonov-Bjerke, Georg (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Bakgrunn: Transfusjon av blodprodukter er essensielt i moderne medisin og kan i mange tilfeller være livreddende. Blodtransfusjon er imidlertid ikke ufarlig og kan gi alvorlige komplikasjoner, noe som har ført til at det ...
 • Dakhil, Shams; Khan, Rida; Muthiah, Anujan; Stokke, Sunneva; Østrøm, Marius Sigurdsson (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
  Bakgrunn: Multippel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk sykdom i sentralnervesystemet som medfører demyelinisering av aksoner, og kan gi en rekke symptomer fra sentralnervesystemet. Prevalensen er omtrent 200 per ...
 • Gehin, Johanna; Dahlberg, Jørgen; Azhdarzadeh, Manizheh Oskouei; Kaldal, Geir-Anders; Smoge, Jeanette Adelene; Sommerfelt, Anne-Line; Ellevold, Hilde Vorpenes (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Temaet ernæring og helse er stadig oppe til diskusjon. Vi ønsket derfor å se nærmere på hvordan pasienters ernæringsstatus vurderes og ivaretas på sykehus. Etter forutgående undersøkelser valgte vi å utrede ...
 • Hageberg, Helle Uri; Barlaup, Astrid; Røer, Annecken; Skjervold, Torstein Landaas; Dukefoss, Didrik Bakke (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Bakgrunn:​ Fysisk barnemishandling er når en voksen person påfører smerte, skade eller sykdom på et barn. Det varierer fra forskjellige skader påført ved gjenstander, spark, lugging, klyping, biting, brenning etc til drap ...
 • Haugerud, Andreas; Tharmakulasingam, Janany; Kolsaker, Line Tessem; Kristiansen, Marte Anine; Lockert, Oda; Tysland, Thekla (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2017)
 • Stave, Marianne; Ørneseidet, Ole Andre Larsen; Evensen, Trine Gammelsrød; Grivi, Ane-Cecilie; Bøe, Ane Bjerkestrand; Høstmark, Karen-Eline Stensby (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Problemstillingen for denne oppgaven omhandler videreføring av smitteregime ved overføring av smittepasienter fra primærhelsetjenesten til sykehus via ambulanse. Vi har mer spesifikt sett på hvordan informasjon om innført ...
 • Skagestad, Margrete; Sem, Milja Maria Flohr; Råmunddal, Heidi; Kreyberg, Ina; Gustavsen, Hanne Engstrøm; Restan, Ingar Ziad; Skogli, Mathias Madsen; Dahl, Anne Gunn Gire (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
  Bakgrunn/emne: Fastleger opplever tidvis at epikrisen de mottar fra spesialisthelsetjenesten mangler elementer som ville vært nyttig for oppstart, videreføring eller avslutning av behandling av deres pasienter. Vi ønsker ...
 • Hem, Andreas; Vethe, Ingvild Lovise L; Dhillon, Aje Paul Singh; Dhillon, Jai Paul Singh; Røiseland, Charlotte; Langberg, Christian Magnus Borthen; Feridooni, Kaveh; Mirza, Bilal Fida (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Bakgrunn/emne: Norge er det landet i verden med høyest forekomst av fibromyalgi i forhold til befolkningen. Det finnes ikke standardiserte oppdaterte evidensbaserte retningslinjer for behandling av fibromyalgi i allmennpraksis ...
 • Solbakken, Martin Joel; Tveiten, Christine van Woensel Kooy; Kvingedal, Ingvild; Räf, Johanna; Ghebreweldi, Nathan; Sævereid, Ane Askelund (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
  Tema/problemstilling: Implementering av SUKK-skår (Svangerskapsutløst kvalmekvantifiseringsskår) vurderes innført i hensikt å øke presisjon for diagnostikk og behandling av svangerskapskvalme ved Oslo kommunale legevakt ...
 • Laugerud, Annette; Kuatbekova, Aliya; Lappegard, Eirik; Olimstad, Julie; Gladheim, Kristin; Gundersen, Georg Andreas (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
 • Bergsland, Kristin; Balendran, Shangave; Brustad, Kathrine; Dokara, Amina; Etnan, Benedikte; Gisnås, Eirik (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2019)
 • Leren, Ida; Lorgen, Jan-Øyvind; Juell, Torolf Christian; Tenzin, Norbo; Kjørsvik, Ingjerd; Birkhaug, Ida C. (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2011)
 • Navdeep, Kaur; Johansson, Trine Sun; Frøen, Rebecca Cathrine; Siljan, Anette; Søberg, Kristoffer; Eikeland, Hanne-Lise; Hovde, Kristin; Haaverstad, Kine Haukelidsæter (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
  Tema/ problemstilling: Klamydia er en svært vanlig seksuelt overførbar infeksjon (SOI). I skandinaviske studier anslås prevalensen å være 1- 8 %. Hos kvinner er 60-80 % av klamydia tilfellende asymptomatiske. Klamydia er ...
 • Hestmark, Lars; Moe, Jenny Skumsnes; Pedersen, Thomas Dahl; Røksund, Veronica; Sørensen, Heidi; Engan, Martine (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2015)
  Bakgrunn: Loven pålegger norske leger å vurdere samtykkekompetanse før iverksetting av et medisinsk tiltak. Imidlertid finnes det ingen norske retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres. Fremgangsmåtene varierer ...
 • Stubhaug, Vegard; Mikalsen, Ingrid Marie; Petersen, Peter Erik; Mehlum, Anja; Ilyas, Uzma; Skjaker, Stein Arve; Gopinathan, Unni (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2013)
  Tema/problemstilling: Etter innføring av væskebasert cervixcytologi har det vært en økning av uegnede prøver. Vårt mål med denne oppgaven er å få ned antall uegnede cytologiske prøver ved Sex og Samfunn. Det vil vi oppnå ...
 • Næss, Sigrid; Egge, Kjetil Hagene; Røkkum, Henrik; Engen, Eivind Henrik; Moaddab, Hasina; Berg-Hansen, Grim Otto (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2008)
  Bakgrunn/emne. Influensa er en vanlig sykdom. Hos risikopasienter, det vil si personer over 65 år, diabetikere, voksne og barn med kronisk hjerte- og lungesykdom, kronisk nyresykdom og mennesker med nedsatt infeksjonsforsvar, ...
 • Pettersen, Marianne Iren; Hansen, Gaute Lund; Salvesen, Ragnhild Marie; Mehta, Daniel; Østigård, Henrik; Rollefstad, Silvia Christin Hellerud; Bjørnstad, Maren (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2012)
  Sammendrag For pasienter som har gjennomgått en kardiovaskulær hendelse eller har fått påvist aterosklerotisk sykdom ved invasiv eller non-invasive prosedyrer er det indikasjon for sekundærprofylakse. Disse pasientene ...
 • Sakshaug, Marie; Mykleset, Solveig Margrethe; Ommundsen, Kristoffer; Hekmat, Nima; Syverud, Kai Hansen; Alshbib, Ayham; Hugin, Silje (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2010)
  Bakgrunn: Nyere forskning viser at interaksjoner mellom warfarin, reseptfrie legemidler og naturpreparater er et stort problem i befolkningen. I oppgaven gjennomgås tiltak som kan iverksettes i allmennpraksis for å redusere ...
 • Homme, Håkon; Myhre, Karin L. T.; Sunde, Marthe; Kamøy, Synøve; Weltzien, Joachim; Thom, Steinar Johannes (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2018)
  Magnetisk resonanstomografi (MR) er en relativt ikke-invasiv radiologisk undersøkelse som er førstevalg som modalitet hos barn i en rekke kliniske situasjoner. Bildekvalitet er avhengig av at det er minimalt med bevegelse ...
 • Vistnes, Reidun Maria; Jedefors, Camilla; Moen, Hallvard Furholt; Voytovich, Monica Hagen; Wibe, Anne Kathrine; Næverlid, Camilla; Haga, Jon Magnus (Master thesis / Group thesis / Prosjektoppgave / Gruppeoppgave, 2009)
  Sammendrag Bakgrunn: Det er observert at foreskrivningen av pre-endoskopisk intravenøs (iv) protonpumpehemmer (PPI)-behandling til pasienter med øvre gastrointestinal-blødning (GI-bløødning) overskrider lokale retningslinjer ...