Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:55:56Z
dc.date.available2013-03-12T10:55:56Z
dc.date.issued2008en_US
dc.date.submitted2008-04-25en_US
dc.identifier.citationJonassen, Anja Marie. Eiendomsmeglers vederlag. Masteroppgave, University of Oslo, 2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/21715
dc.description.abstract1 INNLEDNING 1.1 Tema og problemstilling Tema for avhandlingen er meglers krav på vederlag. Eiendomsmegler har, på grunnlag av oppdragsavtale med selger, rett på vederlag når avtale om handel av fast eiendom er kommet i stand. Alminnelige avtalefrihet mellom selger og megler gjelder, men denne begrenses blant annet av lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr 73, heretter kalt eiendomsmeglerloven (emgll). Avhandlingen vil ta for seg eiendomsmeglers krav på vederlag og forhold som kan redusere dette helt eller delvis. Siktemålet med avhandlingen er å redegjøre for de vilkår og virkninger for vederlag som gjelder ved slike oppdrag. Jeg vil videre trekke frem noen særtilfeller som oppstår ved mislighold og ugyldighet hos noen av hovedpartene ved eiendomshandelen. 1.2 Den videre fremstillingen Ny eiendomsmeglerlov av 29.06.2007 nr 73 kapittel 1, 6 og 7, som er relevant for denne avhandlingen, trådte i kraft fra 01.01.2008. Loven innebærer endringer, og da også endringer i rettskildebildet. Avhandlingens Del 2 vil gå inn på en generell redegjørelse av den nye rettskildesituasjonen, samt at jeg vil redegjøre for hvilke eldre rettskildefaktorer som kan være relevante. Jeg vil redegjøre for sentrale temaer, som må klargjøres, for behandlingen av avhandlingens hovedtema. Eiendomsmeglerlovens virkeområde, herunder problemstillinger knyttet til begrepet ”mellommann” og ”eiendomsmeglingsvirksomhet”, vil jeg komme inn på avhandlingens Del 3. Her vil jeg generelt redegjøre for oppdragsavtalen, herunder om oppdragets inngåelse, varighet og oppsigelse. Hoveddelen, Del 4, tar opp problemstillinger rundt meglers vederlag. Avhandlingen vil drøfte vilkårene og virkningene for meglers vederlag for oppdrag som kommer i stand hhv i og utenfor oppdragstiden. Jeg vil først se på vederlagets størrelse under pkt 4.1. Jeg vil deretter under pkt 4.2 behandle normaltilfellene for meglers vederlagsrett, herunder hva virkningen er ved ugyldige avtaler for meglers rettigheter i forbindelse med vederlaget. Jeg vil under pkt 4.3 drøfte vilkårene for meglers vederlagsrett for betingede avtaler som kommer i stand i og utenfor oppdragstiden. Jeg vil også drøfte vilkårene for meglers vederlagsrett for handel som kommer i stand utenfor oppdragstiden. Under pkt 4.4 vil jeg drøfte selve utbetalingen av vederlaget til megler, og problemstillinger med oppdragsgivers tilbakeholdsrett i den forbindelse. Under pkt. 4.5 vil jeg komme inn på meglers vederlagsrisiko, for hovedpartenes handlinger etter at handel er kommet i stand, i forbindelse med misligholdsbeføyelser og ugyldighet ved bristende forutsetninger eller avtalelovens §36. Til slutt, under pkt 4.6, vil jeg drøfte meglers vederlagskrav ved pliktforsømmelse fra hans side, og herunder helt eller delvis nedsettelse av vederlaget etter handel er kommet i stand.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleEiendomsmeglers vederlagen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2008-09-25en_US
dc.creator.authorJonassen, Anja Marieen_US
dc.subject.nsiVDP::340en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Jonassen, Anja Marie&rft.title=Eiendomsmeglers vederlag&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2008&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-20355en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo73227en_US
dc.contributor.supervisorTrygve Bergsåkeren_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21715/3/73227.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata