Now showing items 143-146 of 146

 • Gabrielsen, Ingvild (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
  Intellectual disability/mental retardation occur in 2-3% of newborns in the general population. In 80% of the cases, the causes remain elusive. Improved molecular and cytogenetic techniques have enabled the detection of ...
 • Klavenes, Eileen Holm (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
  Sammendrag hNCU-G1 ble først identifisert som et protein som interagerte med FP1 i hCRBP-promoteren. Videre studier viste at hNCU-G1 var i stand til å fungere som transkripsjonsfaktor fra denne promoteren. Strukturelle ...
 • Engedahl, Guro Elisabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  Epitelcellelinjen ”Madin-Darby canine kidney” (MDCK) er en velstudert polarisert cellelinje som danner tette cellelag med separate apikale og basolaterale membrandomener, som ved hjelp av polarisert transport av nysyntetiserte ...
 • Aas, Eva (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Legionella er en vannlevende bakterieslekt som er alminnelig i norske innsjøer. Til tross for dette er det vist at Legionella stiller strenge krav til næring når den dyrkes i laboratoriet, og optimal vekst oppnås ved omkring ...