Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T10:32:48Z
dc.date.available2013-03-12T10:32:48Z
dc.date.issued2006en_US
dc.date.submitted2006-04-21en_US
dc.identifier.citationLee, Yasue Ildhusøy. Internkontroll. Spesialoppgave, University of Oslo, 2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/20648
dc.description.abstract4.6 Sammendrag Manglende forståelse og kunnskap i toppledelsen synes å være hovedårsaken til at arbeidet med helse-, miljø og sikkerhets arbeid ikke er kommet lenger. Når grunnleggende forståelse ikke er på plass i toppledelsen, forsvinner ansvaret mellom alle leddene. Arbeidstakere vet ikke at det er deres plikt til å si ifra om forhold som ikke oppfyller lovens krav, fordi de ikke har fått den nødvendige innføring og opplæring i HMS-arbeidet. De som sier i fra, blir heller ikke hørt. Ved begge sykehusene synes det som om at arbeidstakerne opplevde mangelfull tilrettelegging av arbeidet som gjorde arbeidssituasjon vanskelig. Frustrasjon gikk over til mistrivsel og resulterte i at arbeidstakeren sluttet i stillingen. I tilfelle som nevnt gir arbeidsmiljøloven arbeidstakeren en annen mulighet enn å avslutte arbeidsforholdet. Loven regulerer ikke arbeidstakerens rett til å kreve avskjed, men det følger av alminnelige arbeidsrettslige regler at en arbeidstaker vil kunne kreve avskjed på grunn av bristende forutsetninger eller vesentlig mislighold fra arbeidsgiverens side. Dermed må arbeidstakeren kunne kreve avskjed ved vesentlig mislighold fra arbeidsgivers side som består i vesentlig brudd på kravene til et fult forsvarlig arbeidsmiljø. I Stryn-dommen/apotek-dommen av Rt. 1997 s.1506 kom Høyesterett til at arbeidsmiljøet var svært dårlig. Bevisførselen viste klart en utstrakt detaljstyring av arbeidsgiveren. På grunn av dårlige arbeidsforhold, ble de tre ansatte sykmeldt med diagnosen depressiv nevrose, og det endte med at disse sluttet ved apoteket. Dermed forelå ingen oppsigelse fra arbeidsgiverens side, men på grunn av arbeidsgiveres mislighold ble arbeidstakerne imidlertid tilkjent erstatning etter alminnelige kontraktsrettslige regler for det økonomiske tap de hadde lidt. Det ble ikke gitt erstatning for tort og svie, dvs. oppreisning.nor
dc.language.isonoben_US
dc.titleInternkontroll : En gjennomgåelse av reglene om internkontroll med særlig henblikk på hvorledes disse regler kan virke i praksis på sykehus.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-10-23en_US
dc.creator.authorLee, Yasue Ildhusøyen_US
dc.subject.nsiVDP::340en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Lee, Yasue Ildhusøy&rft.title=Internkontroll&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2006&rft.degree=Spesialoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-35188
dc.type.documentSpesialoppgaveen_US
dc.identifier.duo38923en_US
dc.contributor.supervisorHenning Jakhellnen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20648/1/38923.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata