Now showing items 1-1 of 1

  • Vikøren, Thea Berge (Master thesis / Prosjektoppgave, 2013)
    HbA1c har lenge vært brukt i behandling og overvåking av diabetespasienter. Fra høsten 2012 anbefalte Helsedirektoratet HbA1c > 6,5 % også som diagnostisk kriterium for diabetes. Den viktigste fordelen med HbA1c er at ...