Now showing items 1-1 of 1

  • Mousavi, Massoud (Master thesis / Prosjektoppgave, 2014)
    Bakgrunn: Naturlige drepeceller tilhører en gruppe medfødte lymfocytter som spiller viktige roller i eliminering av kreft og virusinfiserte celler. Målsettingen: Målet med oppgaven var å se hvilke mekanismer naturlige ...