Now showing items 1-1 of 1

  • Rosseland, Nora Langballe (Master thesis / Prosjektoppgave, 2011)
    Bakgrunn. Forskning på sirkulerende angiogenetiske faktorer har de siste årene vist lovende resultater for å predikere preeklampsi. Vi ønsket å beskrive rollen til angiogenetiske faktorer i selve utviklingen av preeklampsi, ...