Now showing items 1-1 of 1

  • Weea, Morten (Master thesis / Masteroppgave, 2013)
    Oppgaven omhandler standarder benyttet i risikohåndteringsarbeid, med særlig fokus på ISO 27005. Oppgaven drøfter problemstillingene rundt det å ha mange definisjoner av risiko, og i hvilken grad manglende forståelse virker ...