Now showing items 1-1 of 1

  • Talgøe, Kristin (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Denne hovedfagsoppgaven handler som ledere som er mobile i sin arbeidshverdag. Problemstillingens formulering har vært: Hvordan oppfyller en mobil leder sine ledelsesroller, og hvordan kan IKT støtte lederen i dette? For ...