Now showing items 1-1 of 1

  • Rasch-Olsen, Niels Petter (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Denne oppgaven omhandler indeksering av spatiale data. Spatiale data er data som har med avstands- og romforhold å gjøre. Generelt uttrykt data som kan knyttes til lokalitet. Oppgaven tar for seg spesielt R-treet og lignende ...