Now showing items 1-1 of 1

  • Rani, Sonam (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    VoIP (Voice over IP) har på kort tid blitt et populært alternativ til tradisjonell linjebasert telefoni, siden det både er billigere og tilbyr større fleksibilitet. VoIP-tjenester benyttes i dag av mange brukere, men ikke ...